1920 TKP, vatan cumhuriyet emek mücadelesine çağırıyor

17 Aralık 2017
1920 TKP, vatan cumhuriyet emek mücadelesine çağırıyor

Toplumcu Kurtuluş Partisi (1920 TKP) bütün ulusal demokratik güçleri bir araya gelmeye; bütün halkımızı vatan cumhuriyet emek mücadelesine çağırıyor.

 

 

 

VATAN CUMHURİYET EMEK KAZANACAK

 
Değerli halkımız,
ABD emperyalizmi ve onun kanlı saldırganlık örgütü NATO, yeryüzündeki sömürü ve gericilik sisteminin baş dayanağıdır.
 
 
ABD-NATO, sömürü ve zulümden kurtulmaya çalışan işçi ve emekçi hareketlerini bastırmak, bağımsızlığını korumaya gayret eden ülkeleri tekrar köleleştirmek, iç ve dış politikalarında bağımsız hareket etmeye cesaret eden ülkeleri cezalandırmak ve parçalamak istiyor.
Fakat ABD başaramıyor, başaramayacak.
 
 
ABD emperyalizmi, Suriye’yi parçalamak, işçi ve emekçilerini köleleştirmek, cumhuriyeti, laikliği ve kadın haklarını ortadan kaldırmak için emrindeki çeteleri Suriye’nin üzerine sürdü.
Fakat ABD, yedi yıllık savaşa rağmen amacına ulaşamadı.
 
 
Suriye emperyalizmin ve terör çetelerinin kanlı yıkımından işgal altındaki topraklarını kurtararak, bağımsızlığını ve bütünlüğünü adım adım tekrar kazanarak zafere yürüyor.
 
 
Irak’ta kitle imha silahları olduğu yalanıyla bu ülkeyi işgal eden ABD, yüzbinlerce sivilin ölmesine, milyonlarca Iraklının mülteci olmasına neden oldu.
Fakat ABD, bağımsızlığına sahip çıkan Irak hükümetinin, halkının ve ordusunun sabırlı direnişi karşısında çaresiz kalıyor.
 
 
ABD-İsrail işbirlikçisi Barzani’nin ülkeyi bölme oyununu bozan Irak, topraklarını terörist IŞİD’in işgalinden kurtarıyor.
 
 
Filistin’i işgal eden sömürgeci İsrail’e yıllardır arka çıkan ABD yaptığı katliamlar yetmezmiş gibi uluslararası hukuku çiğneyerek Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ediyor. Emperyalizme karşı direnen halkların sembolü Filistin’in sesini boğmaya çalışıyor.
Fakat ABD, bütün dünyanın nefretini kazanıyor ve yalnız kalıyor.
 
 
ABD emperyalizmi Orta-doğu’yu yakıp yıkmakla yetinmiyor. Rusya’yı ve Çin’i kuşatıp çökertmek için elinden geleni yapıyor. Kuzey Kore’yi atom bombası atarak yeryüzünden silmekle tehdit ediyor. Venezuela’da askerî darbe düzenleyerek ve kargaşa çıkararak bağımsız sosyal cumhuriyeti yıkmaya çalışıyor.
Fakat ABD, bütün bu ülkelerin antiemperyalist cephede birleşmesi karşısında ne yapacağını bilemiyor.
 
 
Komşumuz Irak ve Suriye’yi bölüp parçalamaya çalışan, topraklarında işgal üsleri kuran ABD, aynı planı ülkemizde de uyguluyor.
 
 
ABD, evine işine okuluna ulaşmaya çalışan, yılbaşını kutlayan, sokaklara meydanlara çıkan, demokratik haklarını kullanan masum vatandaşlarımızı, maşası olarak kullandığı IŞİD ve PKK eliyle katletti.
 
 
Kanlı saldırılar 15 Temmuz 2016’da Amerikancı-Fethullahçı darbe girişimiyle zirveye ulaştı.
Türkiye halkı, ordunun ve emniyetin vatansever güçleriyle birleşerek darbeyi bastırdı.
ABD emperyalizminin, ordunun ve devletin çeşitli kademelerine sinsice yerleştirdiği işbirlikçilerini durdurdu.
 
 
Buna karşılık, ABD-NATO, darbecileri desteklemeye, PKK/PYD’yi silahlandırmaya, ülkemizi kuşatmaya devam ediyor.
 
 
Ekonomik, mali ve askerî ambargo uyguluyor, egemenlik haklarımızı çiğniyor.
Kısacası, Türkiye emperyalizmin topyekûn saldırısı altında bulunuyor. Tehlike büyüktür.
Tek bir kişi, tek bir parti bu tehlikenin üstesinden gelemez.
 
 
Değerli yurttaşlar,
Bütün halkın, bütün ulusal demokratik güçlerin bir araya gelmesi gerekiyor.
 
Emperyalist saldırıyı püskürtmek, bağımsızlığımızı ve bütünlüğümüzü korumak için hangi partiden, hangi görüşten, hangi kökenden olursak olalım birleşmemiz gerekiyor.
Fakat, emperyalizme karşı birleşmek boş laflarla olmaz. “Hep bana, hep bana” diyerek hiç olmaz.
 
 

Emperyalizme karşı birleşmek

 
Akıl bilim çağdaşlık yolunda yürümekle olur.
 
Laikliğe sahip çıkmakla olur.
 
Özgürlük eşitlik kardeşlik istemekle olur.
 
Ekmeğimizi kardeşçe bölüşmekle olur.
 
İşçinin emekçinin çiftçinin esnafın haklarını tanımakla olur.
 
Zorbalıktan vazgeçmekle olur.
 
Olağanüstü hâli kaldırmakla olur.
 
Olağanüstü hâl kararnameleriyle keyfi yönetimden vazgeçmekle olur.
 
Başkanlık sevdasından vazgeçmekle olur.
 
Halkın egemenliğini, milletin iradesini benimsemekle olur.
 
Tıpkı Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi, bütün ulusal demokratik güçleri temsil eden Büyük Millet Meclisinin en yetkili kurum olmasını kabul etmekle olur.
 
Tek kişinin hükümeti yerine ulusal demokratik hükümetin, birleşik halk hükümetinin kurulmasıyla olur.
 
Bağımsız demokratik laik sosyal hukuk cumhuriyetine dört elle sarılmakla olur.
 
Vatan Cumhuriyet Emek çizgisinde birleşmekle olur.
 
Kadınların eşitliğini kabul ederek, şiddete tacize tecavüze son vererek olur.
 
Farklı tercihleri nedeniyle insanları damgalamaktan ve ezmekten vazgeçerek olur.
 
Çocukları koruyarak olur.
 
Eğitim sistemini hurafelere ve hurafecilere bırakmaktan vazgeçerek olur.
 
Parasız eğitim, parasız sağlık sistemini getirerek olur.
 
Yerli sanayi ve tarımı desteklemekle olur.
 
Bizi Avrupa’nın açık pazarı durumuna düşüren gümrük birliğinden vazgeçerek olur.
 
Özelleştirme vurgunculuğundan vazgeçerek olur.
 
Din duygularını siyasete ve ticarete alet etmeyerek olur.
 
Yolsuzluğu ve rüşveti cezalandırarak olur.
 
Yönetici yakınlarının kamu gücünü kullanarak servet kazanmasına, paralarını yurt dışına kaçırmasına göz yummayarak olur.
 
Taşeron işçilere kadro vererek olur.
 
Asgarî ücreti insanca yaşamaya yetecek kadar artırmakla olur.
 
İşsizliğe son vererek, yoksulluğa son vererek, toplumcu ekonomiyi kurarak olur.
 
Emeklilere saygı göstermekle, insanca yaşam koşulları yaratmakla olur.
 
NATO’dan çıkarak olur.
 
İncirlik üssü başta olmak üzere tüm emperyalist üsleri kapatarak olur.
 
Aynı kaderi paylaştığımız Suriye’yle derhâl anlaşarak olur.
 
Suriye, Irak, Filistin, Lübnan, Mısır, Libya ile dayanışma kurarak olur.
 
İran, Rusya ve Çin’le birleşerek olur.
 
Kore, Küba, Venezuela’yla, egemenlğine ve bağımsızlığına sahip çıkan bütün ülkelerle bir araya gelerek olur.
 
 
Değerli yurttaşlar,
Toplumcu Kurtuluş Partisi, bütün halkımızı emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birleşmeye çağırıyor. Biz birleştiğimizde emperyalizm kesinlikle yenilir; özgürlük, eşitlik, laiklik, adalet, barış, bağımsızlık, demokrasi, cumhuriyet mutlaka kazanır.
 
Haydi bütün ulusal demokratik güçlerin ortak iradesini temsil eden birleşik demokratik halk hükümeti için birlikte mücadele etmeye!
 
 
VATAN CUMHURİYET EMEK KAZANACAK!

 

Bildirinin PDF halini indirmek için tıklayınız (701 kb)