AKP'nin 4+4+4 dayatmasını durduralım

28 Mart 2012
AKP'nin 4+4+4 dayatmasını durduralım

AKP iktidarı, Kamu Emekçileri Konfederasyonu KESK'in çağrısına uyarak Ankara'da basın toplantısına katılmak için yola çıkan öğretmenleri ve emekçileri zorbaca dağıttı. Bununla da yetinmedi, Ankara'da toplanmayı başaran kamu emekçilerine ve gençlere karşı şiddet kullandı.

AKP, bütün çocukları ve gençleri emperyalizmin ve kapitalizmin beyni dogmalarla uyuşmuş köleleri durumuna getirecek 4+4+4 dayatmasını bir oldubittiyle Meclis'ten geçirmeye çalışıyor. Bu amaçla, toplantı ve gösteri özgürlüğünün yanı sıra seyahat özgürlüğünü de ayaklar altına aldı. Bütün yurtta fiilî bir sıkıyönetim uyguladı.

Çocuk işçiliğini, çocuk gelinliğini daha da yaygınlaştıracak; bilimsel, laik, nitelikli, anadilde, parasız, kamusal eğitim-öğretim ilkesine taban tabana karşıt bu dayatmaya karşı çıkmak, yeni nesillerin sağlıklı gelişimini, ülkenin geleceğini düşünen bütün yurttaşların en meşru anayasal ve yasal hakkıdır. AKP'nin gerici, kapitalist eğitim baskısına boyun eğmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi zulme ve karanlığa teslim etmek demektir.

Bu zulüm ve karanlık, Türkiye ve bölge halklarını emperyalizmin ve işbirlikçi dolar milyarderleri şebekesinin çıkarları uğruna yüz yıl savaşlarına mahkûm etmek, Türkiye'yi komşu ülkelere karşı sürekli saldırı odağı durumuna getirme projesinin ayrılmaz parçası olarak hepimize dayatılıyor.

Emperyalizmin ve işbirlikçilerin bu kanlı projesine ortak olmak istemeyen herkes, kapitalist gericiliğin 4+4+4 saldırısını durdurmak için bütün meşru haklarını kullanmalıdır.