Eşitlik Özgürlük Kardeşlik diyenler,
Emperyalizme Kapitalizme ve Despotizme Karşı, Yaşasın Toplumcu Cumhuriyet diyenler,
Meclis Hükümeti, Laik Cumhuriyet, Toplumcu Ekonomi diyenler,
Emekçilerin Kurtuluşu, Herkesin Refahı için mücadele edenler,
İş Ekmek Özgürlük diyenler, İşsizliğe Pahalılığa Son diyenler,
Bağımsız Vatan Toplumcu Cumhuriyet Emekçilerin Kurtuluşu diyenler
100 YAŞINDA!