Türkiye proletaryasının, işçi sınıfının öncü Partisi 1920 TKP, 100 yaşında.
100. yaşımız Türkiye’de ve dünyada eşit, özgür ve kardeşçe yaşayabileceğimiz toplumcu bir düzen mücadelesi verenlere, güneşli dünyaları yaratacağız diyenlere kutlu olsun!
Dünümüz, bugünümüz, yarınımız 100 yaşında. Umudumuz ve geleceğimiz 100 yaşında.
Emperyalizme, kapitalizme ve despotizme karşı onurlu mücadelemiz 100 yaşında.
Gelecek güzel günler için; gündüzlerinde sömürülmeyen gecelerinde aç yatılmayan güzel günler için mücadelemiz 100 yaşında. İşsizliğe yoksulluğa ve pahalılığa karşı mücadelemiz 100 yaşında.