Türkiye halkı, atalarımızın ve analarımızın başlattığı, yeni nesillerin sürdürdüğü iki yüz yıllık mücadeleyle elde edilmiş egemenlik hakkından vazgeçmeyecektir.
Bütün ulusal demokratik güçler emperyalizme ve uzantılarına karşı halkın birliğini sağlama hedefinden sapmadan başkanlık dayatmasını püskürtme ustalığını gösterecektir.