TKP 1920 Genel Merkezi'nden ilanen duyuru

18 Ekim 2015
TKP 1920 Genel Merkezi'nden ilanen duyuru

Partimiz TKP 1920'nin tüzük gereği iki yılda bir yapılması gereken olağan genel kurulunun, gerçekleştirilmesi planlanmış olup bu amaçla 2. Olağan Genel Merkez Genel Kurulu'nun 2 Ocak 2016 Cumartesi saat 14.00'de (ilk toplantı), Tüm Bel-Sen Genel Merkez toplantı salonunda (Sümer 2 Sokak No: 29/7 Kat:4 Kızılay / ANKARA); şayet yeterli çoğunluk sağlanamazsa 3 Ocak 2016 Pazar günü aynı yer ve saatte nisapsız olarak toplanmasına karar verilmiştir. Tüm üyelere duyurulur.

Buna göre tüzük gereği gündem şu şekilde belirlenmiştir:

1. Yoklama ve açılış

2. Kongre divanının seçimi

3. Saygı duruşu

4. Gündemin okunması

5. Açılış konuşması

6. Faliyet raporunun okunması

7. Gelir gider ve kesin hesap raporunun okunması

8. Okunan raporların
a. Müzakere edilmesi
b. Ayrı ayrı oylanması

9. Gelecek dönem tahmini bütçenin
a. Okunması
b. Müzakeresi
c. Oylanması

10. Merkez Karar Yönetim Kurulu kararlarının ibrasının oylanması

11. Tüzük ve Program değişikliği önerilerinin okunması, müzakeresi ve oylanması.

12. Seçimler
a. Genel Başkan seçimi
b. Diğer organların seçimi

13. Dilek ve temenniler

14. Kapanış