TKP 1920 MYK TOPLANTISI YAPILDI

23 Eylül 2012
TKP 1920 MYK TOPLANTISI YAPILDI

TKP 1920 Merkez Yürütme Kurulu 23 Eylül 2012 Pazar günü olağan toplantısını gerçekleştirdi. Ülke ve dünya gündeminin değerlendirildiği toplantıda örgütlenmeye ilişkin çeşitli konular da görüşülerek karar altına alındı.

Halklar için barış, emperyalizme karşı savaş!

Dünyada Amerikan emperyalizminin giderek daha saldırgan ve kural tanımaz hale geldiği; emperyalizmin doğrudan sosyalist veya devrimci nitelikte olmasa bile ilerici, bağımsızlıkçı hiç bir yönetime hayat hakkı tanımadığı tespit edildi. Afganistan, Irak, Libya ve son olarak Suriye örneklerinde görüldüğü üzere, emperyalist haydutların Ortadoğu'da halkları birbirine kırdırmak istediği, diğer yandan da bu amaç doğrultusunda dinci, gerici çevrelerle işbirliğini arttırdığı vurgulandı. Bu gelişmeler karşısında başta Ortadoğu olmak üzere, Asya, Afrika ve Latin Amerika halkları ile dünya işçi sınfının ve emekçi kitlelerin ilerici, devrimci birliğinin ve mücadelesinin önemi vurgulandı.

AKP düzeni zam, zulüm, işkence düzenidir

Ülkede ve bölgemizde kapitalist krize karşı işçi sınıfı ve halk hareketinin yükseleceği öngörüsünde bulunan MYK, önceki gün sonuçlanan Balyoz Davası kararında da açıkça görüldüğü üzere AKP'nin kendi yargı sistemini hayata geçirdiğini ve somut delil olmaksızın, adeta linç havası içerisinde hükümet karşıtı bütün güçlere yönelik bir sindirme harekatını devam ettirdiğini tespit etti. Uzun yıllar ABD ve işbirlikçileriyle birlikte çalışmakta bir sakınca görmemiş kimi laik çevrelerin de ağır cezalara uğratılmasının emperyalizme teslimiyet politikasının sonuçlarını göstermesi açısından anlamlı olduğu vurgulandı. Bütün yurtsever güçlerin bu durumdan gerekli dersi çıkarmalarının ve anti emperyalist mücadelede işçi sınıfı ve halk kitleleri ile birliğin önemini kavramalarının zorunluluğuna işaret edildi.

Son zamlarla birlikte ekonomi idaresinde de tökezlediği gün yüzüne çıkan hükümet karşısında özellikle önümüzdeki dönemde emek hareketinin ve işçi sınıfının konumunun önem kazanacağı değerlendirildi. Bu haliyle emekçi yığınlarla somut bağ kurmanın önemi ve aciliyeti bir kez daha vurgulandı.

Kürt sorununda adil onurlu bir barış

Kanayan yara Kürt sorununda çözümü sovenizmi ve operasyonları arttırmakta arayan, binlerce BDP'li siyasetçiyi hapse atan devlet iradesinin bu sorunu şiddetle ortadan kaldıramayacağının açığa çıktığı tespit olundu. Sorunun adil bir şekilde çözülmesi için acilen devlet operasyonlarına son verilmesi ve barışa şans tanınmasının Türkiye'nin önündeki tek mantıklı çözüm olduğu belirtildi.

Gericiliğe teslim olmayacağız

AKP'nin Alevilere karşı ayrımcı ve mezhepçi yaklaşımının Alevi yurttaşlarımızın can güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştığı; bunun karşısında devrimci ve ilerici güçlerin Alevilerin inançlarını yaşayabilme hakkını daha fazla savunması gerekliliği belirtildi.

Öte yandan 4+4+4 sistemi denilen ve hiç bir pedagojik, bilimsel temeli olmayan; gerici, akıl dışı yeni eğitim sistemine karşı mücadelenin yükseltilmesi gerekliliği vurgulandı.

Suriye'yle savaşa hayır

AKP iktidarının emperyalizm, İsrail siyonizmi ve Arabistan, Katar gibi gerici krallıklarla birlikte Suriye halklarına karşı düşmanlık ve savaş politikasının teşhir edilmesinin önemi belirtildi. Türkiye Suriye halkları kardeştir. Emperyalist haydutluğa karşı Suriye halklarının yanında olacağımız bir kez daha teyit edildi.

Parti bayrağı yükseliyor

Çeşitli örgütsel konuların da konuşulduğu toplantıda, sonbaharla birlikte yeniden yükselişe geçeceği belirli olan toplumsal muhalefetin can damarlarını yakalamak için daha hızlı bir örgütsel büyüme hamlesinin hayata geçirilmesi görüşüldü. Bu amaçla çeşitli düzenlemeler karar altına alındı.