TKP 1920 İstanbul Eminönü'nde “Güvencesiz çalışMA” dedi!

04 Mart 2013
TKP 1920 İstanbul Eminönü'nde “Güvencesiz çalışMA” dedi!

TKP 1920 İstanbul Fatih ilçe örgütü dün (3 Mart 2013), Eminönü meydanında, ülkemizde yıllardır süregelen ve son dönemde daha da yoğunlaşan güvencesiz, sağlıksız, adaletsiz çalışma koşullarına karşı bir eylem düzenledi.

TKP 1920 üyeleri ve destekçilerinin katılımıyla, Eminönü Mısır çarşısı ve alt geçit çıkışı önünde güvencesiz, sağlıksız, adaletsiz çalışmaya karşı bildiri dağıtımı gerçekleştirilirken, meydanda ezgiler eşliğinde halaylar çekildi. Emekçi halkımızın yoğun ilgi gösterdiği, halaylara eşlik ederek alkış tuttuğu eylemde, işçi sınıfının son çıkarılan yasalar ve hazırlıkları yapılan yeni yasa taslakları aracılığıyla yaşadığı hak kayıplarına dikkat çekildi. Ülkemizin giderek daha fazla ucuz iş gücü cenneti hâline getirildiği, sigortasız, kayıt dışı çalışma koşullarının emekçilerin yaşamını olumsuz etkilediği, sağlık hizmetlerinden yalnızca zenginlerin yararlanabildiği, parası olmayanın ölüme terk edildiği bir ortamın oluştuğu vurgulandı.

Eylemde ayrıca işçilerin sermayedarlara karşı örgütlü mücadele etme olanaklarının, yeni sendikalar yasası aracılığıyla kısıtlandığı; uzun çalışma saatlerinin, etnik ve cinsiyetçi ayrımların söz konusu olduğu; çalışma koşullarına ilişkin olarak, emekçilerin eşit işe, eşit ücret talebine vurgu yapıldı ve sigortasız, kayıt dışı, sağlıksız ve sosyal güvenceden yoksun çalışmanın, burjuva siyasal iktidarının temel politikası olduğu belirtildi. Bütün bunların, emeğin esnek kullanımını şiar edinmiş neo-liberalizmin genel olarak emekçi halkı güvencesiz bir hayata mahkûm etme anlayışının bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Geçen haftalarda İzmir Şirinyer meydanında ve İstanbul Kadıköy meydanında “Taşeronlaşmaya Hayır!”, Maltepe’de "İş cinayetlerini durduracağız!", Beyoğlu’nda “Kıdem tazminatıma dokunma!” başlıklarıyla bildiri dağıtımı yapan TKP 1920 üyelerinin bu kez Eminönü meydanında "Güvencesiz çalışMA!" başlığı altında gerçekleştirdikleri eylemde, ülkemizin her yerinde olduğu gibi Fatih'teki çalışma hayatına da hâkim olan güvencesizlik olgusuna vurgu yapılarak, çalışma hakkımızın gasbedilmediği, emekçi insanların huzur içerisinde evine ekmek götürebildiği bir ülke düzeni için işçilerin, emekçilerin parti saflarına davet edildiği bir çağrıda bulunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız.