Suriye’yle siyasi temas

31 Aralık 2022

Türkiye, Suriye ve Rusya resmî kurumlarının yaptığı açıklamaya göre, üç ülkenin savunma bakanları ve istihbarat başkanları 28 Aralık 2022’de Moskova’da bir araya gelerek uzun bir görüşme yaptılar ve tekrar buluşmak üzere sözleştiler.

Türkiye, Suriye ve Rusya devlet yetkililerinin bir araya gelmesini olumlu karşılıyoruz. Bu toplantılar düzenli ve hızlı biçimde yapılmalı ve sonuca ulaştırılmalıdır.

Emperyalist plan
Suriye ile Türkiye arasında 11 yıl sonra ilk kez resmî siyasi temas kuruldu. Diliyoruz ki, bu temasın temelinde, Türkiye’nin artık emperyalizmin oyun planını çözmüş olması ve bu oyun planını bozmaya karar vermesi vardır. İlk sırada Suriye’ye, ikinci sırada Türkiye’ye, üçüncü sırada bütün bölge halklarına ağır zararlar veren sömürgeci istilayı bütünüyle defetmek için Suriye ile Türkiye’nin, Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü ile emperyalizme karşı mücadele ilkelerinde anlaşması vazgeçilmez önem taşıyor.

AKP iktidarı, ABD’nin başını çektiği emperyalizmin ayartmasına uyarak 11 yıldır Suriye’yi yangın yerine çeviren sömürgeci istila harekâtında baş rolü oynamıştı.
Emperyalizmin gerici ve bölücü terör örgütlerini kullanarak Suriye’yi bölme planının ikinci aşaması Türkiye’nin de aynı şekilde bölünmesini, üçüncü aşaması ise Irak ve İran’ın da parçalanmasını öngörüyor.

Ümit ediyoruz ki, AKP iktidarı artık yangından mal kaçırmaktan vazgeçmiş ve Suriye’nin bir parçasını ele geçirme kurnazlığının Türkiye’nin de yıkımıyla sonuçlanacağını anlamıştır. Çünkü 2011’de emperyalizmin boş vaatlerine kanarak, ilerici, laik, bağımsız Suriye Arap Cumhuriyetinin meşru yönetimini silahlı gerici çeteleri koçbaşı olarak kullanarak yıkma ve bu ülkeyi kendi “himaye”sine alma rüyası gören AKP, bu rüyadan uyanmış, ama hiç olmazsa Suriye’nin bir parçasını koparma hayalinden bir türlü vazgeçememişti.

Anlaşmanın anlamı
Suriye ile Türkiye’nin anlaşması, her iki ülkeye, bölge halklarına ve bir bütün olarak emperyalizme karşı mücadele eden dünya halklarına büyük fayda sağlayacaktır. Başlatılan toplantılar anlaşma doğrultusunda samimi niyetle yapılmalıdır. Samimi niyetle varılacak anlaşma, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin planlarını kökünden bozacaktır. Türkiye ile Suriye anlaştığında, Amerikan emperyalizminin uşağı gerici ve bölücü çeteler ayakta kalamaz, Amerikan askerleri de Suriye’den defolmak zorunda kalır. Böylece sadece Suriye değil, Türkiye ve bölge ülkeleri de ulusal varlıklarına yönelik yıkım tehdidinden kurtulmuş olur.

Türkiye’nin işçileri, şehir ve köy emekçileri, aydınları, sosyalist ve yurtsever güçleri Türkiye ile Suriye’nin derhâl barışmasını destekliyor.