Mersin İl Örgütü, TKP'nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünü kutladı

15 Eylül 2021

Türkiye Komünist Partisinin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü 12 Eylül Pazar günü Mersin İl Merkezin'de düzenlediğimiz etkinlikle kutlandı.

Kutlama, Enternasyonal Marşı eşliğinde kurucularımız Mustafa Suphi, Ethem Nejat ile devrim ve sosyalizm mücadelesinde yitirdiğimiz yoldaşlarımıza saygı duruşuyla başladı. İki yoldaşımız Nazım Hikmet'in "TKP'em Benim" ve "Ellerinize ve Yalana Dair" adlı duygu ve mücadele dolu şiirlerini okudular, ardından söyleşiye geçildi.

Yoldaşlarımız söyleşide “Ne İstibdat ne Teslimiyet Ulusal Demokratik Hükümet” belgisinden ne anladığımızı, Ulusal Demokratik Hükümet hedefine ulaşmak için yapmamız gerekenleri anlattılar.

Yoldaşlarımızın anlatımlarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD ve AB emperyalizminin doğrudan desteğiyle işbaşına gelmiş 19 yıllık AKP iktidarı biz emekçilere işsizlik ve yoksulluk vaat ediyor. AKP özelleştirme, taşeronlaştırma şampiyonudur; gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimidir.

AKP, ABD-NATO'nun ayartmasıyla üstlendiği uğursuz görevle Libya'nın yıkımında rol aldı. Suriye'de çağdışı dinci gerici çeteleri desteklemeye devam ediyor. Milyonlarca Suriyeli sığınmacının Türkiye'deki varlığından AKP sorumludur.

Erdoğan Diyanet'e anayasa dışı alan açıyor. Anayasanın 14. maddesine aykırı davranarak "...demokratik ve laik Cumhuriyet'i ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler..."de bulunuyor.

ABD emperyalizmi bir yandan güç kaybediyor, diğer yandan bu güç kaybını telafi etmek için daha incelikli yöntemler uygulamaya çalışıyor. Koronavirüs salgınını tıbbi gereklilikler dışına çıkarak manivela gibi kullanıyor. Ulusal ekonomileri kapanmaya zorluyor, kitlesel işsizlik, iflas, yoksullaşma, yalnızlaşma, umutsuzluk ve örgütsüzlüğü dayatıyor. Bunları yaparken bilimi manipüle ederek ilericilerin rızasını almaya çalışıyor.

Partimiz söyleneni değil, ardındakini açığa çıkarmada da komünist uyanıklığın gereğini yerine getiriyor.

Emperyalizme karşı bağımsız bütün vatan, gericiliğe karşı cumhuriyet, sömürü, vurgunculuk ve ve talana karşı emek mücadelemizi  utkuya ulaştırmak için, hep birlikte örgütlülüğümüzü büyütecek, derinleştireceğiz. Fabrikada ve tarlada, kentte ve kırda hayatın her alanında olacağız."

Kutlama, TKP marşının hep birlikte okunmasıyla sona erdi.