Grev hakkı yasaklanamaz

01 Haziran 2012
Grev hakkı yasaklanamaz

Kapitalist sınıfın yürütme komitesi olarak hareket eden AKP iktidarı havacılık işkolunda grev hakkını yasaklayan kanun tasarısını parlamentodan geçirdi. Bu yasak bütünüyle gayri meşrudur, yok hükmündedir ve geçersizdir. Grev hakkını yasaklamak, işçi sınıfını kapitalist sınıf karşısında kendini savunamayan köle durumuna düşürmektir. Grev hakkını yasaklamak, devletin demokrasi iddiasından bütünüyle vazgeçmesi ve kapitalist sınıfın açık diktatörlüğü olarak hareket etmesi demektir.

AKP iktidarının havacılık işkolunda çalışan bütün işçi ve emekçilere 12 Eylül faşist darbecilerinin bile ötesine geçerek yönelttiği bu saldırıyı protesto ediyoruz. Grev yasağını kabul etmiyoruz. Hava-İş sendikasının ve Türk Hava Yolları işçilerinin yanındayız. Türk Hava Yolları AŞ, en temel haklarının ellerinden alınmasını protesto eden 305 işçisini işten atamaz. Atılan bütün işçiler derhâl işine döndürülmelidir. Grev yasağı derhâl iptal edilmelidir.

Bütün işçi sendikalarını, bütün emekçileri, bütün halkımızı Hava-İş sendikası ve havacılık işkolu işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz. AKP iktidarının ağır saldırısını durduralım.

TKP 1920