Amerika’da yol ayrımı

13 Ocak 2021
ABD Kongre binası

ABD’de mevcut başkan Donald Trump’ın çağrısıyla 6 Ocak 2021’de Vaşington’da bir araya gelen on binlerce kişinin Beyaz Saray önünden o sırada seçim tescil oturumu yapılan Kongre binasına yürümesi ve içlerinden bir grubun içeri girerek dört saat süreyle binayı fiilen işgal etmesi politik ve ideolojik değeri büyük bir simgesel olaydır.

Şeytanlaştırılan kitleler
Açıklanan seçim sonuçlarının hileli olduğuna inanan ve bu nedenle Kongre’de tescil edilmemesini isteyen milyonlarca seçmenin görüşlerini dile getiren yürüyüşçüler bir anda şeytanlaştırıldı. “Amerikan değerlerini ayaklar altına alan cahil kalabalık”, “darbeciler”, “ayak takımı”, “isyancılar”, “faşistler”, “teröristler” olarak damgalandı.

Televizyonlar, radyolar, gazeteler aralıksız tek yanlı yayın yaparak yürüyüşçülere nefret yağdırıyor. Sosyal medya platformları egemen koroya bire bir katılmayan her görüşü yasaklıyor, sadece Trump’a ve taraftarlarına değil, finans kapital oligarşisinin söylemini paylaşmayan komünistlere, sosyalistlere, devrimcilere, antiemperyalist ve antikapitalistlere resmen sansür uyguluyor.

Kopuş
Bütün bunlar, Amerikan halkını işsizliğe ve yoksulluğa mahkûm eden dolar milyarderleri oligarşisinin, Amerikan emperyalizminin bugüne kadarki her melanetini işlemesine olanak veren kitle tabanını kaybettiğini gösteriyor.

İşgalin son bulmasının ardından, halka sokağa çıkma yasağı uygulanırken yeniden toplanan Kongre apar topar seçim sonuçlarını tescil ederek Joe Biden-Kamala Harris ikilisinin kazandığını ilan etti. Böylece, aslında, oligarşinin kendi kitle tabanınından artık koptuğunu, onları açıkça düşman saydığını tescil etti.

Aynı olguyu tersinden söylersek, sağcı muhafazakâr milliyetçi militarist dinci ideolojiye sahip, eğitim düzeyi düşük işçi, işsiz, çiftçi, küçük üretici, küçük işletmeci milyonlarca sade Amerikalı yurttaş uzun bir küreselleşme sürecinin ardından Amerikan finans kapitalinin güdümünden koptu.

Mücadele ederek öğrenme
Kaybettiği işini  talep eden, bölgesine fabrika kurulmasını isteyen, ücretinin gülünç seviyesinden yakınan, paralı sağlık ve paralı eğitime güç yetiremeyen, çiftçilikle artık karnını bile doyuramayan, korona virüsü bahanesiyle işletmesi kapatılan, sonu gelmez savaşlarda asker olmaktan bıkan, savaşa ayrılan kaynakların halka ayrılmasını isteyen, dolar milyarderlerinin vergilendirilmesini arzulayan bu büyük kitlenin oligarşiden politik ve ideolojik kopuşunu kültürel açıdan da tamamlaması, önyargılarından ve yanılgılarından arınması kuşkusuz zaman alacak. Ama oligarşi ile tepe tepe kullandığı kitle tabanının yol ayrımı artık kesinleşmiştir. Kitleler kendi mücadele deneyimleri ile öğrenir.

Mavi yakalı ve beyaz yakalı işçilerin, rengi ve etnik kökeni farklı emekçilerin, eğitimli ve eğitimsiz yurttaşların fark gözetmeden yakınlaşması, Amerikan halkının tarihsel bölünmüşlüğünün üstesinden gelmesi, Amerikan emperyalizmine karşı dünya halklarının birleşik cephesinin genişlemesi anlamına gelecek, emperyalizme karşı mücadeleye güç katacaktır.