1920 TKP Genel Merkezi'nden ilanen duyuru

22 Aralık 2021
Toplumcu Kurtuluş Partisi

Partimiz 1920 TKP'nin olağan genel kurulunun gerçekleştirilmesi planlanmış olup bu amaçla 4. Olağan Genel Merkez Genel Kurulu'nun 29 Ocak 2022 Cumartesi saat 16.00'da (ilk toplantı), Sinan Bengiyer Tiyatro Salonu’nda (Kent-Koop Mahallesi Batıkent Bulvarı Batıkent Meydan AVM No:39, 06370 Yenimahalle / Ankara); şayet yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Ocak 2022 Pazar günü aynı yer ve saatte nisapsız olarak toplanılmasına karar verilmiştir. Tüm üyelere duyurulur.

Buna göre tüzük gereği gündem şu şekilde belirlenmiştir:

    1. Yoklama ve açılış
    2. Kongre divanının seçimi
    3. Saygı duruşu
    4. Gündemin okunması
    5. Açılış konuşması
    6. Faaliyet raporunun okunması
    7. Gelir gider ve kesin hesap raporunun okunması
    8. Okunan raporların
       a. Müzakere edilmesi
       b. Ayrı ayrı oylanması
    9. Gelecek dönem tahmini bütçenin
       a. Okunması
       b. Müzakeresi
       c. Oylanması
    10. Merkez Karar Yönetim Kurulu kararlarının ibrasının oylanması
    11. Tüzük ve Program değişikliği önerilerinin okunması, müzakeresi ve oylanması.
    12. Seçimler
       a. Genel Başkan seçimi
       b. Parti Meclisi seçimi
       c. Merkez Disiplin Kurulu seçimi
    13. Dilek ve temenniler
    14. Kapanış