15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi'nin 45. yıldönümünü, AKP'nin gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimine karşı halkın demokratik iradesiyle verdiği kesin yıkım kararının icrası için mücadele içinde kutluyoruz.

7 Haziran 2015 genel seçimi dün yapıldı. Yüzde 10 barajı, faşist İç Güvenlik Kanunu, yoğun terör, beyin yıkama, şantaj, sadaka, her türlü hile politikasına rağmen Erdoğan-AKP'nin gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimi ağır bir yenilgiye uğradı, parlamentodaki çoğunluğunu açık biçimde yitirdi.

Saldırının sorumlusu AKP'nin gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimidir.
Bütün yurttaşlarımızı gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimine karşı birleşmeye; AKP'nin komşu ülke halklarını ölüme ve yıkıma mahkûm etme ve bizzat kendi ülkemizi yangın yerine çevirme politikasını durdurmaya çağırıyoruz.

İşçi sınıfının, bütün emekçilerin, ezilen halkların sanatçıları; büyük şair Nâzım Hikmet, büyük hikâyeci - romancı Orhan Kemal ve büyük şair Ahmed Arif’i sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Türkiye işçi ve emekçilerinin AKP'nin gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimine “Artık yeter” dediği 31 Mayıs 2013 Gezi Parkı ayaklanmasının ikinci yıldönümü, dün (31 Mayıs 2015 Pazar) ülke çapında sembolik yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı.

Yaşamını işçi sınıfı mücadelesine adamış olan Süleyman Üstün, aramızdan ayrılışının 8. yıldönümünde (19 Mayıs) Zincirlikuyu mezarlığında anıldı.
Yaşamının her anında aydınlık güzel günler için mücadele eden Üstün'ün anmasına ailesi, öğrencileri, dostları, çalışma arkadaşları, TKP 1920'li yoldaşları ve TÜM-İGD'li gençler katıldı.

TKP 1920 olarak HDP’ye yönelik olarak gerçekleştirilen provokasyonları kınıyor, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. İşçi ve emekçi halkımızı AKP’nin provokasyonlarına karşı uyanık olmaya, halkların kardeşliği mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.

İşçilere artı değeri, metayı, sınıf kavramını öğretmekle kalmayıp kadın-erkek eşitliğini, karşısındakine saygı duymayı, sevmeyi, hoşgörüyü de anlatan, 8 yıl önce 19 Mayıs 2007'de yaşama gözlerini yuman işçi sınıfının hocası Süleyman Üstün'ü anıyoruz.

Amerikan emperyalizminin “bizim çocuklar” diye adlandırdığı Kenan Evren cuntasının kurduğu 12 Eylül rejimi, AKP'nin bugünkü gericilik, vurgunculuk ve savaş rejiminin yolunu açtı.

12 Eylül cuntasının başı Kenan Evren'in ölümü; AKP'ye, gericiliğe, vurgunculuğa, sömürgeci savaşa, NATO'ya karşı birleşik halk mücadelemizi yükseltme çağrısı olsun.

Alınteriyle yaşayan bütün dürüst yurttaşlar birleşip bir halk hükümeti oluşturabiliriz. Sömürücü ve asalak zalimlerin diktasına son verebiliriz. İşsizlik korkusunun olmadığı, herkesin insanca çalışıp insanca yaşadığı bir hayatı elbirliğiyle kurabiliriz. Bağımsız, demokratik, kamucu bir ülkede eşitlik ve özgürlük içinde yaşayabiliriz.

Birleşelim, örgütlenelim, yeni Soma'lar olmasın diye harekete geçelim.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin silahlı gücü Kızıl Ordu'nun Nazi-faşist Alman ordusunu yenerek kayıtsız şartsız teslim aldığı 9 Mayıs 1945'in 70. yıldönümü bütün ilerici insanlığa kutlu olsun.
Faşizme karşı zaferin 70. yılında, dinci gericiliği ve faşizmi bu kez neoliberalizmle harmanlayarak halkların üzerine salan; halklara savaş, yıkım ve ölüm dayatan emperyalist bloka ve işbirlikçi kapitalist uzantılarına karşı yeni sosyalist devrimler, yeni ulusal kurtuluş devrimleri mayalanıyor.

İdam sehpasına çıkarılan üç yiğit devrimcinin gözünde korkudan, pişmanlıktan eser yoktu. Aksine, onları katletme kararını veren kukla cuntaya, cuntanın iplerini elinde tutan Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçi tekelci burjuvaziye meydan okudular. Sömürücü zorbaların eninde sonunda yıkılıp gideceğini; bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin zafere kavuşacağını; devrimi gerçekleştiren işçilerin, köylülerin, halkın egemenliğine dayanan yeni bir dünyanın mutlaka kurulacağını haykırdılar.

1 Mayıs 2015'te, Taksim ablukasını delmek için bir kez daha yola çıkan işçiler, emekçiler, gençler; AKP'nin, 1 Mayıs'ı Türkiye işçi sınıfının tarihinden ve şehitlerinden; siyasal, sosyal ve ekonomik davasından koparma oyununu yine boşa çıkardılar.
Taksim'in 1 Mayıs meydanı olduğunu yeniden resmen tescil ettirene kadar mücadele etme sabrına sahip olan işçi sınıfı ve dostları, inanıyoruz ki, bununla da yetinmeyecekler.
1 Mayıs 2015'in dersi şudur: Daha bilinçli, daha örgütlü, daha güçlü, daha kitlesel olacağız; zafere kadar mücadele edeceğiz.

Türkiye işçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, bütün halkımız 1 Mayıs 2015'i AKP'nin gayrimeşru gericilik, vurgunculuk ve savaş rejiminden kurtulmak, bütün halkın iradesini temsil eden birleşik bir halk hükümeti kurmak hedefiyle karşılıyor.

Yaşasın 1 Mayıs! Sömürüye ve Zulme Direnmek Haktır!

TKP 1920 İstanbul İl Örgütü, Aydos piknik alanında 1 Mayıs Dayanışma Pikniği düzenledi.