TKP 1920, etnik köken, ırk, dil, din, mezhep, kültür farkı gözetmeden bütün halkların kardeşliğini ve dostluğunu savunuyor. Emperyalist, kapitalist, şovenist ve militarist yaklaşımları reddediyor.

Ermeni halkına kıyanlar, Türkiye'nin bütün işçilerine ve emekçilerine, bütün halklarına kıyanlardır. Halklar arasındaki sorunların

TKP 1920, duygu, düşünce ve özlemlerini paylaştığı ve tercihlerini saygıyla karşıladığı yurttaşlarımızla birlikte yürümeye devam ederken onlara katı gerçekleri anlatıyor. AKP'nin sahte seçim oyununu esas alan uzlaşmacıların nafile projeleriyle kurtulamayacağımızı belirtiyor. AKP'yi ve yardakçılarını, emperyalizmi ve işbirlikçilerini; işçi sınıfının, şehir ve köy emekçilerinin, ezilen

Güvencesiz çalışma ya da diğer adıyla sık sık duyduğumuz taşeron işçilik sermayenin emeğe karşı son yıllarda gittikçe artan örgütlü saldırganlığının bir sonucudur. Bugün Türkiye işçi sınıfının daha örgütlü, daha mücadeleci, daha direngen, daha güçlü olduğu dönemde kazandığı güvenceler patronların teşvikiyle sermaye yanlısı hükümetler tarafından bir bir yok ediliyor.

TKP 1920 İzmir İl Örgütü 5 Nisan günü, 1 Nisan 1977’de afişleme çalışması yaparken faşistler tarafından katledilen İGD ve Beton – İş üyesi Avni Ece'yi mezarı başında andı.

 

Anlaşılıyor ki, AKP iktidarı silahlı eylemleri bahane olarak kullanarak uyguladığı terörle halka gözdağı vermek, sokaklarda ve meydanlarda hak arayışlarını durdurmak, kendi içindeki çekişme ve çatışmaları gizlemek, artan işsizliği ve yoksulluğu örtbas etmek, çöken dış politikayı unutturmak istiyor. Sistemli şiddet politikasıyla gericilik, vurgunculuk ve savaş rejiminin ömrünü

21 Mart Newroz'dur, Nevruz'dur, Dünya Irkçılıkla Mücadele Günü'dür. 21 Mart, sömürüsüz ve savaşsız yeni bir kardeşlik dünyasının müjdecisidir. 21 Mart'ın değerleri, ülke, bölge ve dünya halklarının ortak değeridir.

TKP 1920 olarak gericilik, vurgunculuk ve savaş düzenine; emperyalizme ve işbirlikçi burjuvaziye; gericiliğe karşı bağımsız bir mücadele hattı yaratan Birleşik Haziran Hareketi’nin seçimlere ilişkin tutumunu açıkladığı bildiriyi paylaşıyoruz.

AKP'nin gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimine karşı ayağa kalkan işçiler, emekçiler, ezilen halklar, birleşik mücadeleyi geliştirerek Yaşar Kemal'in devrimci vasiyetini yaşama geçirecek, onun siyasal ve edebi mirasını gelecek kuşaklara taşıyacak. Halkın sanatçısını halk yaşatır. Yaşar Kemal'in vasiyetinde dile getirdiği insanlık dışı bütün icraatları varlıklarında cisimleştiren despotlar, onun adını sakın ağzına almasın.

1974-1980 devrimci yükseliş döneminin unutulmaz isimlerinden Beria Onger'i kaybettik.

Beria Onger'i gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimine karşı mücadele içinde yaşatacağız.  Özlediği savaşsız, sömürüsüz, sınıfsız ülkeyi ve dünyayı elbirliğiyle kuracak, sosyalizmi zafere ulaştıracağız.

Gazi Osman Paşa Küçükköy’deki Ejot fabrikasını saat 18.30’da ziyaret eden Partililer işçilerle grev halayında omuz omuzaydı. İşçilerle geçmiş metal grevleri üzerine de sohbet etme imkânı bulan Partililer her zaman işçilerin ve sendikalarının yanında olduklarını vurguladılar.

Güvencesiz çalışmanın, işten atılma korkusunun ve en önemlisi çocuklarına ekmek götürmek için ölümü göze almanın adı olan taşeron çalışmaya karşı TKP 1920 kadroları seslerini yükseltiyor.

TKP 1920 İstanbul İl Örgütü Dora işçilerinin her pazar sabahı gerçekleştirdiği eyleme bu hafta da destek oldu. Dora Otel önünden metal işçilerinin haklı mücadelesini selamlayan Yaşar Saltürk, önemli olanın mücadelede ısrar etmek olduğunu vurguladı. Dora patronlarına seslenerek “mücadelemizin devamı zaferimizin teminatı olacaktır” dedi.

TKP 1920 İzmir İl Örgütü 31 Ocak 2015'te gerçekleştirdiği etkinlikle, Karadeniz'de katledilen Mustafa Suphi ve ondört yoldaşımızı andı.

TKP 1920 olarak hukuksuz ve insanlık dışı bir karar olan grev erteleme kararını kınıyoruz. Metal işçilerinin ve Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nın bu hukuksuzluğu boşa çıkarmak için yapacağı tüm çabalarını, eylemlerini destekleyeceğiz.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Birleşik Metal-İş’te örgütlü 10 kentteki 22 iş yerinde çalışan 15 bin metal işçisi, Türkiye Metalürji Sanayicileri Sendikası MESS’in dayatmalarına karşı çıkarak 29 Ocak 2015 tarihinde greve çıktı. İşçi sınıfı mücadelesi tarihinde önemli bir yere sahip metal işçilerinin grevini selamlıyoruz. Zaferleri bütün işçi sınıfımızın zaferi olacaktır.