TKP emektarlarından Rasih Nuri İleri, 6 Aralık 2014'te İstanbul'da hayatını kaybetti.

Bir avuç büyük patronun vicdansızca sömürüsüne topluca kurban edilen işçilerin, işsizliğin pençesinde bunalan yoksulların, eşitlik ve özgürlük istediği için vurulan gençlerin, gönlünce yaşamak istediği için öldürülen kadınların, dili ve kültürü inkâr edilen ezilen toplumların, ülkesi kanlı çetelerin istilasına uğratılan komşu halkların karanlık yazgısındaTan Matbaası Baskını'nın önemli bir payı var.

TKP 1920 dün olduğu gibi bugün ve yarın da emekçi mahallelerinde, fabrikalarda, okullarda, bulunduğu tüm platformlarda bu çağrıyı yükseltmeye devam edecek. Fıtratında gericilik, vurgunculuk ve savaş olan AKP yıkılacak, bu sefer mezara emekçiler değil taşeron sistemi gömülecek!

Mersin İl Örgütü, Ali Kaplan ve Muhsin Gökhan Kaplan'ın mezarı başında kasım ayında yitirdiğimiz yoldaşlarını andı. Dün, Partili yoldaşları ve dostları, Ali Kaplan'ın Tarsus ilçesindeki, Musalla Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında bir araya geldiler.

Hayatlarını TKP mücadelesine adamış, örgütlülüğün birer sembolü olan ve kasım ayında yitirdiğimiz yoldaşlarımızı bugün (16.11.2014) düzenlediğimiz etkinliklerle andık.

Kasım ayında yitirdiğimiz dört yoldaşımız TKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri İsmail Bilen, TKP Merkez Komitesi üyesi Mustafa Asım Hayrullahoğlu (Deniz Yoldaş), TKP üyesi ve öğretmen hareketinin önderlerinden Talip Öztürk, Savaş Yolu dergisinin yazı işleri müdürü Ali İhsan Özgür yoldaşlarımızı 16 Kasım 2014 Pazar günü gerçekleştireceğimiz törenlerle anacağız.

 

Vurguncuların kârını kutsal saymak yerine işçilerin güvenliğine öncelik veren köklü bir zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek artık bir ölüm kalım meselesi. Başta  işçiler ve emekçiler olmak üzere emeğe saygı gösteren bütün yurttaşlar harekete geçmedikçe bu felaketler devam edecek.

Siyasi parti ve örgütlerin, aydınların, demokratik kitle örgütü yöneticilerinin katıldığı Vişnelik Toplantılarından ortak mücadele kararı çıktı. Gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimine, onun efendisi AKP'ye karşı ortak mücadeleyi Mayıs-Haziran 2013 Büyük Halk Direnişi anlayışıyla büyütmeyi hedefleyen çağrıcılar "Birleşik Haziran Hareketi"ni kurduklarını duyurdular.

Kobane’de gerici faşist IŞİD çetelerine karşı başta Kürt halkı olmak üzere Ortadoğu’nun ezilen halklarını savunmak için dövüşen devrimcilerden birinin daha toprağa düşüş haberini üzüntü ve öfke ile öğrendik. Kobane’ye yönelik AKP destekli IŞİD çetelerinin vahşi saldırısı sırasında Suphi Nejat Ağırnaslı şehit oldu.

Vidaları sıkıştırarak Arabistan, Katar ve nihayet Türkiye'yi tam hizaya sokmaya çalışan ABD, zaten kendisine bağlı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni kazanç hanesinde tutarken, IŞİD'in Kobane saldırısıyla ölümü gösterdiği PKK-PYD'yi de kendisine en muhtaç duruma sokmayı başardı.

AKP'nin yeni savaş tezkeresi, emperyalizmin ve dinci gericiliğin çok yönlü saldırısı altındaki Türkiye, Suriye, Irak ve Kürdistan halkları için tehlikelerle dolu yeni bir dönem başlatıyor.

Gün, ulus, din ve mezhep ayrımı olmaksızın bütün bölge halklarının emperyalizme, işbirlikçi burjuvaziye ve gerici-faşist cellat sürülerine karşı birleşerek mücadele etmesi günüdür.

Emperyalizmin en gelişmiş, en zararlı, en saldırgan türü olan Amerikan emperyalizminin, sömürü, işgal, katliam ve saldırıları apaçık ortada dururken hâlâ bu kadar revaçta olması ve kurtarıcı olarak el üstünde tutulması, sosyalist, devrimci demokrat ve ilerici yurtsever güçler açısından gerçekten hazin bir manzara oluşturuyor.

Kobane, cehennem zebanilerinin vahşi saldırısı altında.

Kobane'yi IŞİD sürülerine karşı kahramanca savunan yurtseverler, sadece yurtlarını değil, insanlığın yüzlerce yıllık kazanımlarını savunuyorlar.

Haydi Kobane'yle dayanışmaya!
Haydi Ortadoğu halklarıyla dayanışmaya!
Haydi kardeşlerimizi ve kendimizi savunmaya!

Emperyalizme ve kuklalarına karşı mücadeleyi birbirinden ayırmak, emperyalizme karşı gericilikle birleşmeye çalışmak veya gericiliğe karşı emperyalizmle birleşmeye çalışmak öldürücü birer hatadan ibarettir.

 

 

Partimizin 94. yılını kutlama etkinliği İzmir'de de gerçekleştirildi. 1920'den bu yana sürdürülen mücadelenin ışığında yapılan etkinlik Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde dün (10 Eylül 2014) saat 19.00'da başladı.