TKP' nin 97. yılı Mersin'de kutlandı

Haberler
12 Eylül 2017

Türkiye'nin en eski siyasi partisi Türkiye Komünist Partisinin 97. yılı, Toplumcu Kurtuluş Partisi Mersin İl Örgütü tarafından kutlandı.

Kutlama programı, Enternasyonal marşı eşliğinde, Mustafa Suphi, Ethem Nejat, yoldaşları ve bu güne kadar Parti sıralarında yaşamlarını gözünü kırpmadan feda etmiş üyeleri, devrim şehitleri ve kontrgerilla saldırılarında hayatını kaybeden yurttaşlarımız için saygı duruşuyla başladı. 

Parti tarihinden belli başlı kesitleri gösteren bir video izlendi.

Ardından konuşmalara geçildi; 

İstanbul'un ve Anadolu'nun işgal edildiği dönemde kurulan TKP'nin, büyük bir kararlılıkla ulusal bağımsızlık savaşına doğrudan katılması, ulusal bağımsızlık savaşını işçilerin, köylülerin proleter iktidarıyla taçlandırma hedefi anlatıldı. Partimiz ve silahlı direniş güçleri, kurtuluş savaşı sırasında, padişaha bağlı, dinci, gerici çeteleri dağıtmakta çok önemli roller yüklendi, ama sınıflar savaşında, ulusal bağımsızlığı kazanmakla yetinenler iktidar oldu.

Milli burjuvazinin tek parti itidarına karşı, 1950-60 döneminde ABD-NATO'cu yönetime karşı mücadele edildi, 27 Mayıs 1960 sonrası komprador büyük burjuvazi ve büyük toprak beylerinin koalisyonuna, Adalet Partisinin antidemokratik iktidarına karşı eşitlik ve sosyalizm bayrağı yükseltildi.

12 Mart 1971 faşizmine, Milliyetçi Cepheye, 12 Eylül 1980 faşist yönetimine, 1983'ten sonra Özal ve takipçilerine karşı yılmadan mücadele etti.

2002 yılından bugüne AKP iktidarda, AKP, ABD ve Avrupa Birliği emperyalistlerinin doğrudan desteğiyle iktidar oldu. Gericilik, vurgunculuk ve savaş politikasının uygulayıcısı olarak, içeride halka, emekçilere zulüm, dışarıda komşu devletlere yıkımın taşeronu oldu. Bölgeye hâkim olacağı ham hayali peşinde koşarken, emperyalistlerin planları doğrultusunda ülkemiz parçalanma tehlikesiyle karşılaştı.

Mayıs Haziran 2013 Halk Ayaklanması ile emekçiler AKP iktidarını çok güçlü bir şekilde gerilettiler. AKP'nin ayarları bozuldu.

15 Temmuz 2016'da  ABD'nin planları doğrultusunda F.Gülen çetesi darbe girişiminde bulundu, ordunun ve emniyetin Fethullahçı olmayan kesimi ve halkın direnişiyle darbe püskürtüldü.

AKP'nin ayarları hâlâ bozuk, sürekli manevralar yaparak, çeşitli güçleri birbirine karşı kullanmaya çalışarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ülkenin başına bu kadar büyük felâketler getiren bir iktidarın ayakta kalması zor ve tehlikeli.

Kuşku duymuyoruz ki, işçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, Türkiye halkının en geniş kesimleri vatan, cumhuriyet ve emek savunmasını hakkıyla yapacak, bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk cumhuriyetini sağlam temeller üzerine inşa edecek. 

TKP marşı hep birlikte okunarak etkinlik sona erdi.