TKP 1920 Kurucular Kurulu Toplandı

Haberler
25 Mart 2013

24.03.2013 Pazar günü TKP Kurucular Kurulu İstanbul'da toplandı. Ülke genelindeki bütün parti örgütlerinden ve farklı bölgelerden gelen Kurul üyeleri politik ve örgütsel bir dizi konuyu görüştü ve çeşitli kararlar aldı.

Kurul AKP'nin yeni dönemde emperyalizme taşeronluk görevinde daha fazla rol kapmaya çalıştığını, son olarak İsrail tarafından yapılan sözde özrün de AKP'nin tam işbirliği politikasını gölgelemek için kullanılan bir yanıltmaca olduğunu vurguladı. Başta Suriye'de yaşananlar olmak üzere Ortadoğu'ya yönelik emperyalizmin yeni planlarında Türkiye'nin giderek daha önemli bir üs bölgesi hâline geldiğini, bunun içte ve dışta savaş ve gericilik söylemiyle beslendiğinin altını çizdi. Bu bağlamda “barış süreci” adı alında Kürt Ulusal Hareketine yönelik yürütülen yeni açılım siyasetinin AKP'nin bir manevrası olarak gözüktüğü ve başkanlık hayalleri kuran iktidarın Kürt Hareketini tasfiye politikalarından somut geri adım atmadığına dikkat çekildi. Barış ve akan kanın durması talebinin zaten yıllardır ilerici güçler ve Kürt halkı tarafından dile getirilen haklı ve meşru talepler olduğu dile getirilirken, bu haklı taleplerin AKP'nin gayrimeşru başkanlık girişimiyle eş tutulmaması gerektiği önemle belirtildi.

Kurul, yaklaşan 1 Mayıs 2013 ile ilgili olarak da genel hazırlıkları değerlendirdi. AKP'nin 1 Mayıs Taksim Meydanı'nı her yönüyle Taksim talan alanına çevirdiği şu günlerde yapılacak 1 Mayıs eyleminin biçimi ve içeriği konusunda çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Bütün emek ve demokrasi güçlerinin 1 Mayıs'a etkin katılımının tarihsel önemine değindi.

Kurul ayrıca parti işleyişi ile ilgili olarak, gelen çeşitli öneri, eleştiri ve yaklaşımları da değerlendirdi. Bu noktada önümüzdeki dönemde komünistlerin “partide birliği”nin sağlanması noktasında merkezi çalışmaların daha da arttırılması, partiye dönük artan ilginin genel bir büyümeye ve örgütlenme hamlesine dönüştürülmesi için alınacak tedbir ve uygulamaları değerlendirdi. Ayrıca gelen öneri ve talepler doğrultusunda çeşitli disiplin konularını tartışarak karara bağladı. İdari ve mali konulara ilişkin kimi düzenlemeleri de görüştü.