Hrant Dink'i anıyoruz

Haberler
19 Ocak 2018

On bir yıl önce 19 Ocak 2007’de emperyalizmin ve işbirlikçilerinin kontrgerilla saldırısında öldürülen sosyalist yoldaşımız Hrant Dink’i saygıyla anıyoruz.

 

Hrant’ın dünyası
Ermeni halkının enternasyonalist evladı Hrant Dink’i anmak, onun özlemleri doğrultusunda mücadele etmekle olur. Hrant Dink, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı halkların birlikte mücadele etmesinden yanaydı. Irkçılığı, şovenizmi ve ayrımcılığı reddeder, halkları birbirine düşman etmeyi suç sayardı. İşçi sınıfı öncülüğünde bütün emekçilerin dil ve din farkı gözetmeden birliğini, halkların kardeşliğini sağlamanın temel yolu olarak görürdü.

Böl-yönet politikası
Hrant Dink’i öldürme emrini veren emperyalist saldırganların amacı halkları birbirine kırdırmaktı. Emperyalizme ve kapitalizme karşı halkların birliğini savunan bir devrimciyi öldürtenler, bu cinayeti tam bir mafya taktiğiyle sömürme yüzsüzlüğünü de gösterdiler. Halkları birbirine düşürmenin, insanları dil ve din temelinde birbirine düşman etmenin aracı olarak kullanmaya çalıştılar.

Maskeler düştü
Fakat emperyalist cellatlar son on bir yılda Türkiye, Suriye ve Irak’ta öylesine büyük kötülükler yaptılar ki, sahte gözyaşları onların çirkin yüzünü gizlemeyi başaramadı. Ülkeleri bölüp parçalayarak, kitleleri topraklarından sürerek, halkları dinci-mezhepçi ve etnik-şovenist terör çeteleri eliyle katlederek, darbeler düzenleyerek, sınır güvenlik gücü adı altında kukla terör ordusu oluşturarak halklara sadece yıkım ve ölüm getirenleri hangi maskeyi takarlarsa taksınlar iyi tanıyoruz.

Birlikte kazanacağız
Bugün Hrant Dink’i anmak, Amerikan emperyalizminin hizmetine girmeyi kararlı olarak reddetmek demektir. Emperyalizmin sömürgeci planlarını yırtıp atmak, İncirlik üssünü kapatmak, NATO’dan çıkmak demektir. Emperyalizme karşı Türkiye, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünü savunmak, İran ve Rusya’yla dayanışma içinde olmak demektir.

Ülkemizde ve bölgemizde Hrant Dink’in devrimci özlemlerini paylaşanlar, bütün bölge halklarının eşit ve özgür birliğini savunanlar kazanacak. Emperyalizmin hizmetine girerek halklar arasında kan davası güdenler sömürücü efendileriyle birlikte kaybedecek.