Halk kahramanları aramızda yaşıyor

Haberler
06 Mayıs 2017

Türkiye halkının üç devrimci kahramanı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 45 yıl önce, 6 Mayıs 1972’de Ankara’da Ulucanlar hapishanesinde idam edilmişlerdi. Onları idam sehpasına çıkaran 12 Mart 1971 faşist cuntacılarını bugün kimse hatırlamıyor. Fakat üç devrimci halk kahramanı, geniş kitlelerin gönlünde ve bilincinde yaşıyor, özlemle anılıyor.

12 Mart cuntacıları Amerikan emperyalizminin ve işbirlikçi burjuvazinin hizmetkârıydılar. Sömürücü zorbaların, küçücük bir oligarşinin çıkarlarını koruyorlardı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ise emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele eden işçilerin, şehir ve köy emekçilerinin, bütün yurtseverlerin safında yer alıyorlardı.

Öncü devrimciler
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 1960’larda Amerikan emperyalizmine, işbirlikçi gerici iktidarlara karşı gençlik mücadelesi içinde öne çıkmış üç yurtsever devrimciydi. Adım adım sosyalizmi benimsemiş, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu THKO’nun kurucusu olmuşlardı. Yüce amaçlarını hemen gerçekleştirmek için öne atıldılar. İşçi sınıfının ve emekçi halkın bilinçlendirilip örgütlendirilmesini, sınıf ve kitle örgütlenmesini, sınıf ve kitle mücadelesini, sınıf ve kitle içinde parti çalışmasını esas almadılar. Salt öncülerin mücadelesiyle devrimi ilerletebileceklerini düşündüler.

Yeni kuşaklar
12 Mart cuntası ve efendileri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı onların bu stratejik hatasından da faydalanarak fiziksel olarak yok etti. Ama üç kahramanın bayraklaşmasını ve devrimci düşüncelerinin yayılmasını önleyemedi. Öncü devrimcilerin stratejik hatalarından ders alan ve sınıf mücadelesinin bilimsel kurallarını benimseyen yeni kuşaklar onların anısını hep yaşattı.

Devrimci düşünce
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan emperyalizme karşı ödünsüzdüler. Bağımsızlıktan asla vazgeçmediler. Emperyalizmle işbirliği yapmak, Amerikan ordusuyla ve NATO’yla birlik olmak onların gözünde en büyük suçtu.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, cunta mahkemelerindeki savunmalarında açıkça ortaya koydukları gibi, vatana cumhuriyete emeğe kesinlikle sahip çıktılar. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sürdürücüsü olduklarını vurguladılar. Ulusal bağımsızlığı, halk egemenliğini, ülkemizin toprak bütünlüğünü, her kökenden halkın birliğini, emperyalizmin ve siyonizmin saldırısına uğrayan halklarla somut dayanışmayı savundular. Bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk cumhuriyetini hayata geçirmek, sömürüye son vermek, Türkiye’yi özgürlüğün eşitliğin kardeşliğin doya doya yaşandığı bir ülke yapmak için mücadele ettiler.

Ortak değerimiz
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan emperyalizme, işbirlikçilerine ve tek kişi diktatörlüğüne karşı halkın en geniş kesimlerini bir araya getirmek için sabırla çalışan bütün ulusal demokratik güçlerin ortak değeridir. Üç halk kahramanı vatan cumhuriyet emek mücadelesinde yaşıyor.