Felaketten kurtuluş için

Bildiri
11 Ekim 2015

10 Ekim'de Ankara'da düzenlenen NATO-kontrgerilla saldırısında onlarca yurttaşımızı yitirdik, yüzlerce yurttaşımız yaralandı. İçimiz kan ağlıyor.

Türkiye'nin iki yüzyıllık kazanımlarını yok etmek, sultanlığa-halifeliğe geri dönmek için ülkemizi emperyalizme ve işbirlikçilerine peşkeş çeken, onların kör alet olarak kullandığı terörist çetelere göz yumarak yurttaşların can güvenliğini ortadan kaldıran gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimi ülkeyi adım adım felakete sürükledi. Artık uçurumun kenarındayız.

Türkiye'nin her yanından Ankara'ya gelerek barış isteğini haykırmak için barışçı bir gösteri düzenlemek isteyen yurttaşları ağır bir terör saldırısından korumaktan aciz AKP hükümeti derhal istifa etmelidir. Anayasayı ve kanunları açıkça çiğneyerek fiilî başkanlık yaptığını ilan eden Erdoğan derhal istifa etmelidir.

Halkın Gezi direnişinden bu yana her yolla ortaya koyduğu iradesi doğrultusunda Türkiye'nin işçilerini, emekçilerini, bütün yurttaşlarını temsil eden birleşik, demokratik bir halk hükümeti kurulmalıdır.

Siyasal partilerin, işçi ve emekçi sendikalarının, demokratik kitle örgütlerinin, gençlik ve kadın derneklerinin, halk meclislerinin, yurttaş inisiyatiflerinin birleşerek oluşturacağı bu ulusal kurtuluş hükümeti, halkın kendi kaderini kendi eline almasını somutlaştırmalıdır.

Birleşik demokratik halk hükümeti, öncelikle yurttaşların özgürlük ve eşitlik içinde birlikte yaşama iradesi gereğince bütün terör çetelerini dağıtmalı, ülke çapında can güvenliğini sağlamalı, ülkemizi Amerikan-NATO üssü olmaktan çıkarmalı, başta Suriye ve Irak olmak üzere bütün komşularımızla dostluk kurmalı, sınırlarımızı Suriye ve Irak'ı yangın yerine çeviren terör çetelerine kapatmalı, sosyal adaleti ve kalkınmayı sağlamalı, tam bağımsız, demokratik, laik, sosyal cumhuriyeti gerçekleştirmelidir.

TKP 1920, ülkemizi ve bütün yurttaşlarımızı felaketten kurtaracak birleşik, demokratik halk hükümeti için mücadeleye devam edecektir.