Emperyalizme geçit yok! Halkımız kazanacak!

Haberler
21 Şubat 2018

Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçilerinin dünya halklarına karşı yıkıcı ve bölücü saldırılarını durdurmak için bölge halkları dil, din, mezhep, inanç, etnik kimlik ayrımı olmadan emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birleşmelidir. Halkımız; tek kişinin hükümeti yerine ulusal demokratik hükümetin, birleşik halk hükümetinin kurulması mücadelesine ve bağımsız demokratik laik sosyal hukuk cumhuriyetine dört elle sarılarak içinde bulunduğumuz zor durumu aşabilir. Emperyalizme karşı savaş ve cumhuriyet mücadelesi ancak ve ancak emeğin hakkını aldığında, işçi sınıfının hakları için mücadelesi utkuya ulaştığında anlam kazanır. 

 

Toplumcu Kurtuluş Partisi (1920 TKP) üyeleri 18 Şubat 2018 Pazar günü Kartal halkını "Vatan Cumhuriyet Emek" mücadelesine davet etti. Kartal'da bir araya gelen Toplumcu Kurtuluş Partisi üyeleri, Partinin İstanbul çapında sürdürdüğü "Vatan Cumhuriyet Emek kazanacak" başlıklı kampanyasının bir ayağı olarak düzenlediği basın açıklamasından önce Kartallı yurttaşları mücadeleye çağıran bildiri dağıttı. 

 

Bildiri dağıtımı esnasında yurttaşlarla yapılan sohbetlerde, emperyalizme karşı mücadelenin neden öncelikli olduğu konuşuldu. Daha sonra Kartal meydanında basın açıklaması yapıldı. Açıklama esnasında, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi", "Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları sık sık atıldı. 

 

Basın açıklaması, ulusal demokratik güçlerin birliği çağrısı ile sonlandırıldı.