İş cinayetlerini artık durduralım

Haberler
12 Ocak 2013

Daha 7 Ocak 2013'te Zonguldak Kozlu'da metan gazı patlamasında ölen sekiz işçinin hepsinin cenazesine bile ulaşılmamışken, 9 Ocak akşamı yine Zonguldak'a bağlı Gelik beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında bir işçi öldü, beş işçi yaralandı. Ölen işçinin adı Sedat Hamarat. Naim Kuyumcu, Ömer Caymaz, Mustafa Bektaş, Murat Karaman ve Mustafa Gideroğlu adlı beş yaralı işçiden ilk ikisinin durumu ağır.

İşçi ölümlerinin hızına bile yetişilmiyor artık. Söz konusu olan, “iş kazaları” değil, kâr uğruna işlenen kasıtlı cinayetler. İşçilerin yaşamı kâr hırsı uğruna kurban ediliyor. Özelleştirme ve taşeronlaştırma işçileri ölümün kucağına atıyor. Daha önce ölen sınıf kardeşleri gibi, Sedat Hamarat da özelleştirme ve taşeronlaştırmanın kurbanı oldu.

Zonguldak havzasında Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı maden alanlarında kamunun işlettiği ocaklarda meydana gelen kazaları, özel sektöre kiralanan ocaklarda meydana gelen kazalarla karşılaştıran yazar Atilla Özsever, özel ocaklardaki ölümlü iş kazalarının yaklaşık 11 kat daha fazla olduğunu hesaplıyor. (Atilla Özsever, “Taşeronda iş cinayeti 11 kat daha fazla”, Yurt, 11 Ocak 2013).

Durum ortada. Türkiye Taş Kömürü Kurumu, maden alanlarını özel şirketlere kiralamaktan vazgeçmeli, kamu işletmeciliğine dönmeli, bu alanları kendisi işletmelidir. İşçi sınıfı, sendikalar, bütün halk, cinayetlere göz göre göre ortak olmak istemeyen herkes, patronların kâr hırsı için işçi yaşamını göz göre göre tehlikeye atan işletmecilik sisteminin derhâl değiştirilmesi için harekete geçmelidir. Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları derhal iptal edilmelidir.