Başkanlık dayatmasında ikinci tur

Haberler
18 Ocak 2017

AKP’nin başkanlık dayatmasını içeren anayasa değişikliği teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki birinci tur görüşmeleri ve oylamaları 15 Ocak 2017 Pazar gecesi tamamlandı. Teklif MHP’nin desteğiyle referandum aralığında kabul edildi. Teklifin belirleyici nitelikteki ikinci tur görüşmeleri ve oylamaları bugün (18 Ocak) başlıyor.

Kişisel iktidar tutkusu
AKP-MHP yönetimleri, Amerikan emperyalizminin Türkiye halkına terör örgütleri eliyle yönelttiği silahlı saldırıya karşı ulusal demokratik birliğin can alıcı önemde olduğu bu ortamda bile kendi bencil dar çıkarlarına öncelik verdiler. Türkiye’nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, halkın can güvenliğini, yurttaşların insanca yaşama hakkını hiçe saydılar. Kişisel iktidar tutkusuyla Amerikan emperyalizminin ve işbirlikçilerinin siyasal hedefleri doğrultusunda hareket etmeyi göze aldılar.

Darbecilerin programı
Türkiye halkı, 15 Temmuz Amerikancı-Fethullahçı darbesine karşı işçisi köylüsü, kadını erkeği, genci yaşlısı, iktidarı muhalefeti, ordusu emniyetiyle en geniş şekilde birleşerek ulusal egemenliğini ve bütünlüğünü korumuştu. Temmuz-Ağustos 2016 Büyük Halk Savunması, darbecilerin Millet Meclisini, Bakanlar Kurulunu, siyasal partileri feshetme, mutlak iktidarı işbirlikçi cuntaya (daha doğrusu cuntanın baş imamı olan tek kişiye) devretme planını boşa çıkarmıştı.

Teklif de aynı yönde
Darbecilerin Millet Meclisini bombalamasının üzerinden daha sadece altı ay geçmişken, AKP-MHP yönetimlerinin anayasa değişikliği teklifi Meclisin kolunu kanadını kırıyor, Bakanlar Kurulunu feshediyor, siyasal partileri işlevsizleştiriyor, neredeyse mutlak iktidarı tek kişiye devrediyor. İşbirlikçi darbecilerin siyasal programına bu kadar uygun, darbeyi defeden halkın iradesine bu kadar aykırı bir anayasa teklifi asla kabul edilemez.

Teklifin özü
Bu teklif aslında anayasayı değiştirmiyor, fiilen ortadan kaldırıyor. Çünkü:

-Yürütme yetkisini mutlak olarak tek kişiye veriyor.

-Bu tek kişiye ayrıca yasama yetkisinin büyük kısmını devrediyor. Anayasaya göre kanun yapma/yasama tekeline sahip olması gereken Millet Meclisinin bu yetkisini kökünden buduyor.

-Millet Meclisini, budanan yetkilerini devralan bu tek kişiye soru bile soramaz duruma düşürüyor.

-Bu vahim gasplarla da yetinmiyor. Yargı yetkisini kullanacak olan bütün mahkemeleri, kurulları ve bireyleri de sözü edilen tek kişiye bağlıyor.

Kısacası, teklif, egemenliği fiilen tek kişiye devrediyor. Halkın iradesini ifade etmesini ise beş yılda bir güne, seçim gününe indiriyor.

Hayır deyin
Millet Meclisinde oy kullanma hakkına sahip olan bütün milletvekillerini halk iradesine bu kadar ters düşen bu teklife hayır demeye çağırıyoruz. Halkın sesine kulak verin, milletvekili yeminine uyun, başkanlık dayatmasını reddedin. Anayasayı ortadan kaldırma suçuna ortak olmayın. Bir faniye kulluk etmeyin. Vatan, cumhuriyet, emek savunmasına katılın.