Türkiye işçi sınıfının partisi, Türkiye'nin en eski ve köklü partisi Türkiye Komünist Partisi 1920, konferans ve kongre sürecini 3 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kongre ile tamamladı.
Partimizin Genel Konferansı ve Kongresi, ülke, bölge ve dünya tarihinin çok kritik bir dönemecinde toplandı. Türkiye Komünist Partisi'nin 95 yıllık mücadele tarihini daha da ileriye taşıyarak örgütlenmenin ve mücadeleyi geliştirmenin altını çizdi.

2016'da Türkiye'de, Ortadoğu'da ve bütün dünyada emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadeleyi yükseltmek için örgütlenmeye, işçi ve emekçi kitlelerin devrimci ittifakını kurmaya, onun çevresinde bütün ilerici ve yurtsever güçlerin en geniş birliğini örmeye devam edeceğiz. Emperyalizmin ve işbirlikçi kapitalizmin gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimlerini eninde sonunda her yerden söküp atacak, yeni bir dünya kuracağız.

2. Olağan Genel Merkez Genel Kurulu'nun 2 Ocak 2016 Cumartesi saat 14.00'de (ilk toplantı), Tüm Bel-Sen Genel Merkez toplantı salonunda (Sümer 2 Sokak No: 29/7 Kat:4 Kızılay / ANKARA); şayet yeterli çoğunluk sağlanamazsa 3 Ocak 2016 Pazar günü aynı yer ve saatte nisapsız olarak toplanmasına karar verilmiştir.

Partimiz emektarı Halil Şahin Yoldaşın eşi Şükran Şahin, uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kaybederek bu akşam (15 Aralık 2015) vefat etti.

İlerici Gençlik Derneği İGD üyesi olan ve aynı zamanda İlerici Liseliler Derneği İLD kurucu üyesi olan Nevzat Bulut yoldaşımızı 5 Aralık 2015 günü Karacaahmet'teki mezarı başında gerçekleştirdiğimiz etkinlikle andık.

 

Ülkeyi Amerikan emperyalizmine peşkeş çekmeye hazırlanan yerli kapitalist iktidar, bundan tam 70 yıl önce, işçilerin ve emekçilerin örgütü Türkiye Komünist Partisi'ne yakın bütün basın yayın organlarına karşı kapsamlı bir faşist saldırı düzenledi.

Gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimi, aslında Türkiye'nin bugününü ve geleceğini kim vurduya getiriyor. Karşıdevrimci ve yayılmacı hedeflerine ulaşmak için, ülkenin bağımsızlığından geriye ne kaldıysa, emperyalizme, ABD'ye, AB'ye, NATO'ya peşkeş çekiyor.

TKP 1920 Mersin İl Örgütünün düzenlediği anma 29 Kasım 2015 tarihinde Tarsus Musalla mezarlığında Ali Kaplan ve Muhsin Gökhan Kaplan’ın mezarları ziyaret edilerek gerçekleştirildi.

Gericilik, vurgunculuk ve savaş rejiminin 17 saniyelik ihlal iddiası doğru kabul edilse bile, Rus uçağının düşürülmesi kararının bu 17 saniye içinde verilmediği, çok önceden planlandığı ve ilk bahanede uygulandığı açıktır.

Sınırsız fedakârlığı, bilgisi ve görgüsü, en ağır koşullarda bile yaşam sevincini çevresine yayabilme yeteneğiyle öne çıkan yoldaşımız Ali Kaplan'ı 24 Kasım 2006'da yitirişimizin dokuzuncu yıldönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz.

TKP 1920 İstanbul İl Örgütü Kasım ayında yitirdiğimiz, hayatını devrim ve sosyalizm mücadelesine adamış partilileri 16 Kasım 2015’te mezarları başında düzenlediği törenlerle andı.

Partimizin Atılım dönemi Merkez Komitesi Genel Sekreteri İsmail Bilen'i, işkencede öldürülen MK üyesi Mustafa Asım Hayrullahoğlu'nu, faşistler tarafından öldürülen TKP üyesi Talip Öztürk'ü ve Ali İhsan Özgür'ü İstanbul'da mezarları başında gerçekleştireceğimiz törenlerle anacağız.

Sayfalar