TKP 1920 Mersin İl Örgütü Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve onüç yoldaşını andı. Anma etkinliği Mersin İl merkezinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, Ulusal Kurtuluş savaşına yardım etmek ve bunu sosyal bir devrimle taçlandırmak için Bakû'dan yola çıkıp ülkeye gelen, burjuvazinin kanlı pususuyla, Karadenizde katledilen15'ler  ve tüm devrim şehitleri için saygı duruşuna davet edildi. Saygı duruşu, Enternasyonal Marşı hep bir ağızdan okunarak yapıldı.

Türkiye Komünist Partisi 1920 İstanbul İl Örgütümüzün gerçekleştirdiği anma saat 14.00'de Taksim'de bulunan Yeni Sanat'ta gerçekleştirildi. Etkinlik başta Onbeşler olmak üzere hayatını devrim ve sosyalizm davasında yitirmiş tüm devrim şehitleri adına yapılan saygı duruşuyla ve parti geleneğinde olduğu üzere hep bir ağızdan Enternasyonal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

“Sen bunların isimlerini aklında tutma, fakat 28 Kânunisani'yi unutma!” diyen Nâzım Hikmet’in partisi Türkiye Komünist Partisi 1920, 95 yıldır 28 Kânunusani’yi yani 28 Ocak’ı 29’una bağlayan geceyi, ulusal kurtuluş mücadelesine katılmak, ulusal kurtuluşu toplumsal kurtuluşa ulaştırmak için Anadolu’ya gelen Onbeşler’i anmaya, onları ve mücadelesini hatırlatmaya devam ediyor.

Öyleyse Hrant Dink'i anmak, emperyalizme karşı mücadele etmek demektir. Ülkemizin Suriye, Irak, İran ve Rusya halklarına karşı Amerikan-NATO üssü yapılmasını engellemek demektir. Emperyalizmin böl-yönet politikasına karşı ikirciksiz mücadele etmek demektir. Halkları birbirine kırdırma komplosuna karşı koymak demektir. ABD-NATO'nun bölge ülkelerini kantonlara ve ceplere bölme politikasını kesinlikle reddetmek demektir. Kardeş halklara din-mezhep ve ulusal köken temelinde terör uygulamayı kabul etmemek demektir.

TKP 1920 Beykoz’da açlık grevine başlayan ve 27 gündür açlık grevini sürdüren Şişe Cam İşçilerine destek verdi. Patronun 34 işçinin işine son vermesi üzerine tekrar işe alınmaları için greve başlayan Şişe Cam işçilerine, Kristal İş Sendikasının sahip çıkmaması üzerine 22 işçi açlık grevine başladı. Açlık grevini hâlen sürdürüyorlar.

Nâzım Hikmet, emperyalizmin vurucu gücü olmayı benimseyerek halklarımızı art arda katliamlara mahkûm eden dinci ve şovenist işbirlikçi terör çetelerine karşı işçi sınıfının, şehir ve köy emekçilerinin, bütün yurttaşların, bölge halklarının, devrimcilerin, yurtseverlerin, barışseverlerin yoldaşı olarak dimdik ayakta duruyor.

Düşünce özgürlüğünden vazgeçmeyeceğiz. Bilim insanlarımıza saygı ve sevgiyle yaklaşacağız. Halklarımızı emperyalizmin ve işbirlikçilerinin çok yönlü saldırısına karşı birleştireceğiz. Emperyalizmin uzantısı olarak hareket etmeyi çıkar yol sanan çevreleri, halklarımızın bağımsızlığını ve egemenliğini savunarak, barış içinde birlikte yaşama iradesini güçlendirerek, Türkiye'nin, Suriye'nin, Irak'ın emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birliğini ve bütünlüğünü koruyarak etkisizleştireceğiz.

Sultanahmet katliamı, Suruç, Beyrut, Ankara, Paris katliamlarını da kapsayan kanlı zincirin yeni bir halkasıdır. Tipik bir kontrgerilla eylemi olan bu terör saldırısını yapan IŞİD adlı siyasal dinci cinayet şebekesi, ABD önderliğindeki emperyalist savaş blokunun sömürgeciliğe boyun eğmeyen halklara karşı hem koçbaşı, hem bahane olarak kullandığı kör bir alettir. ABD-NATO'nun özellikle Suriye ve Irak halklarına karşı tepe tepe kullandığı bu örgütün, yeni koşullarda Türkiye'yi daha da çökertmek ve parçalamak için daha sık kullanılacağı anlaşılıyor.

24 Temmuz darbesi Türkiye'nin iki yüz yıllık devrimci kazanımlarına yönelik tehlikeyi daha da büyütüyor. Gericilik, vurgunculuk ve savaş rejiminin Türk, Kürt, Arap, Fars ve Rus halklarına karşı oluşturduğu tehdidi daha da büyütüyor. Emperyalist savaş blokunun dünya işçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, sömürülen ve ezilen bütün dünya halkları için oluşturduğu tehlikeyi daha da ağırlaştırıyor.
Tehlike büyük; fakat bu tehlikeyi ortadan kaldırmak mümkündür.

Türkiye işçi sınıfının partisi, Türkiye'nin en eski ve köklü partisi Türkiye Komünist Partisi 1920, konferans ve kongre sürecini 3 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kongre ile tamamladı.
Partimizin Genel Konferansı ve Kongresi, ülke, bölge ve dünya tarihinin çok kritik bir dönemecinde toplandı. Türkiye Komünist Partisi'nin 95 yıllık mücadele tarihini daha da ileriye taşıyarak örgütlenmenin ve mücadeleyi geliştirmenin altını çizdi.

2016'da Türkiye'de, Ortadoğu'da ve bütün dünyada emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadeleyi yükseltmek için örgütlenmeye, işçi ve emekçi kitlelerin devrimci ittifakını kurmaya, onun çevresinde bütün ilerici ve yurtsever güçlerin en geniş birliğini örmeye devam edeceğiz. Emperyalizmin ve işbirlikçi kapitalizmin gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimlerini eninde sonunda her yerden söküp atacak, yeni bir dünya kuracağız.

2. Olağan Genel Merkez Genel Kurulu'nun 2 Ocak 2016 Cumartesi saat 14.00'de (ilk toplantı), Tüm Bel-Sen Genel Merkez toplantı salonunda (Sümer 2 Sokak No: 29/7 Kat:4 Kızılay / ANKARA); şayet yeterli çoğunluk sağlanamazsa 3 Ocak 2016 Pazar günü aynı yer ve saatte nisapsız olarak toplanmasına karar verilmiştir.

Sayfalar