Toplumcu Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü, 7 Nisan Cumartesi günü dayanışma yemeği düzenliyor.

Etkinliğimize tüm üye ve dostlarımız davetlidir.

1 Nisan 1977'de Kahramanlar'da Tekel tütün depoları çevresinde 1 Mayıs afişleme çalışması yaparken faşistler tarafından katledilen İGD ve Beton-İş üyesi Avni Ece mücadelemizde yaşıyor.

 

Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçilerinin dünya halklarına karşı yıkıcı ve bölücü saldırılarını durdurmak için bölge halkları dil, din, mezhep, inanç, etnik kimlik ayrımı olmadan emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birleşmelidir. Halkımız; tek kişinin hükümeti yerine ulusal demokratik hükümetin, birleşik halk hükümetinin kurulması mücadelesine ve bağımsız demokratik laik sosyal hukuk cumhuriyetine dört elle sarılarak içinde bulunduğumuz zor durumu aşabilir. Emperyalizme karşı savaş ve cumhuriyet mücadelesi ancak ve ancak emeğin hakkını aldığında, işçi sınıfının hakları için mücadelesi utkuya ulaştığında anlam kazanır. 

Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP Ankara İl Örgütü, kurucu önderleri Mustafa Suphi ve 14 yoldaşını katledilişlerinin 97. yılında düzenledikleri etkinlikle andılar.

Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP Mersin İl Örgütü, TKP’nin kurucu önderleri Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve onüç yoldaşını katledilişlerinin 97. yılında andı.

Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP İzmir İl Örgütü 28 Ocak Pazar günü Mustafa Suphi ve 14 yoldaşını anmak üzere " Emperyalizme karşı mücadele ve Mustafa Suphiler" başlıklı anma gerçekleştirdi.

 

Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP İstanbul İl Örgütü 15'leri anmak üzere 28 Ocak Pazar günü Cezayir konferans salonunda "15'lerin Işığında Emperyalizm İle Mücadele" başlıklı anma gerçekleştirdi.

 

Mustafa Suphi ve 14 yoldaşı, 28 Ocak'ı 29 Ocak'a bağlayan gece katledilişlerinin 97. yılında yapacağımız etkinliklerle anıyoruz.
Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin İl Örgütlerinin 28 Ocak Pazar günü eş zamanlı olarak gerçekleştirecekleri anmalara tüm üye ve dostlarımız davetlidir.

Kendi ülkesinin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini her şeyin üstünde tutan Türkiye halkı, Suriye’nin, Irak’ın, İran’ın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini de en üstün değer sayar.

Suriye Suriyelilerindir. Suriye halkının ve devletinin, meşru hükümetinin ve ordusunun daveti, izni ve onayı olmadan Suriye topraklarına girmek, Suriye’nin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü çiğnemek anlamına gelir. 

Bütün bölge halkları dil, din, mezhep, inanç, etnik kimlik ayrımı olmadan emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birleşmelidir. Amerikan emperyalizmine dayanarak komşu halklara savaş açmaya kalkan bozguncular yenilgiye uğratılmalıdır.

Toplumcu Kurtuluş Partisi (1920 TKP) üyeleri Cumartesi günü (20 Ocak) Beşiktaş halkını "Vatan Cumhuriyet Emek" mücadelesine davet eden basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması, ulusal demokratik güçlerin birliği çağrısı ile sonlandırıldı.

Bugün Hrant Dink’i anmak, Amerikan emperyalizminin hizmetine girmeyi kararlı olarak reddetmek demektir. Emperyalizmin sömürgeci planlarını yırtıp atmak, İncirlik üssünü kapatmak, NATO’dan çıkmak demektir. Emperyalizme karşı Türkiye, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünü savunmak, İran ve Rusya’yla dayanışma içinde olmak demektir.
Ülkemizde ve bölgemizde Hrant Dink’in devrimci özlemlerini paylaşanlar, bütün bölge halklarının eşit ve özgür birliğini savunanlar kazanacak. Emperyalizmin hizmetine girerek halklar arasında kan davası güdenler sömürücü efendileriyle birlikte kaybedecek.

1920 TKP İstanbul İl örgütü Vatan Cumhuriyet Emek kampanyası çerçevesinde dün (7 Ocak Pazar 2018) "Emperyalizme geçit yok" diyerek Avcılar'da basın açıklaması gerçekleştirdi.
Basın açıklamasında emperyalizme karşı mücadelenin sadece bir Partinin değil, hangi siyasi görüşten hangi kökenden olursa olursa bütün ulusal demokratik güçlerin ortak hareket etmesi ile başarılı olacağı vurgulandı.

Sayfalar