Toplumcu Kurtuluş Partisi üyeleri 22 Ocak 2017 Pazar günü Kartal'da bir araya gelerek "Emperyalizme geçit yok" dedi.
1920 TKP üyeleri Kartal meydanında yaptığı basın açıklamasıyla emperyalizme ve gericiliğe, Erdoğan'ın sultan-halife karması başkanlık rejimine karşı mücadeleyi yükselteceklerini haykırdılar.
Açıklaması; "Emperyalizm yenilecek özgürlük, eşitlik, laiklik, adalet, barış, bağımsızlık kazanacak. Toplumcu Kurtuluş Partisi bütün vatandaşlarımızı ulusal kurtuluş hükümeti için birlikte mücadele etmeye çağırıyor" denilerek bitirildi.

Görev halkın
Meclis kendi yetkilerini kökünden budayan ve egemenliğin kullanılmasını tek kişiye bırakan “cumhurbaşkanlığı sistemi”ne yol verdi. Türkiye halkının iki yüz yıllık anayasa birikimine, bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk cumhuriyeti mücadelesine açıkça aykırı bu karşıdevrimci dayatmayı durdurma görevi artık doğrudan doğruya halkta.
Hayır diyeceğiz
Vekiller görevini yapmadı diye kimse asılların da pes etmesini beklemesin. Bütün ulusal demokratik güçler emperyalizme ve uzantılarına karşı halkın birliğini sağlama hedefinden sapmadan başkanlık dayatmasını püskürtme ustalığını gösterecektir.

Hrant Dink’i anmak onun devrimci yaklaşımını paylaşmak, hayata geçirmek demektir. Emperyalizmin böl-yönet, parçala-yönet politikasına karşı çıkmak demektir. Halkları birbirine kırdırma komplosuna; ülkeleri bölgelere, kantonlara, ceplere ayırma kumpasına karşı koymak demektir. Emperyalist işgallere, darbelere, katliamlara, suikastlara karşı mücadele etmek demektir. Vatanı, cumhuriyeti, emeği zayıflatan; emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ekmeğine yağ süren başkanlık rejimi dayatmasına geçit vermemek demektir. Halkın refahına öncelik veren bağımsız ve toplumcu bir ekonomi kurmak demektir.

AKP’nin başkanlık dayatmasını içeren anayasa değişikliği teklifi MHP’nin desteğiyle birinci turda referandum aralığında kabul edildi. Teklifin belirleyici nitelikteki ikinci tur görüşmeleri ve oylamaları bugün (18 Ocak) başlıyor. Millet Meclisinde oy kullanma hakkına sahip olan bütün milletvekillerini halk iradesine bu kadar ters düşen bu teklife hayır demeye çağırıyoruz. Halkın sesine kulak verin, milletvekili yeminine uyun, başkanlık dayatmasını reddedin. Anayasayı ortadan kaldırma suçuna ortak olmayın. Bir faniye kulluk etmeyin. Vatan, cumhuriyet, emek savunmasına katılın.

Toplumcu Kurtuluş Partisi üyeleri 15 Ocak Pazar günü Kadıköy Kalkedon meydanında bir araya gelerek Kadıköy halkını "Vatan, Cumhuriyet ve Emek" mücadelesine çağırdı.
Açıklama öncesi 1920 TKP üyeleri bildiri dağıttı, Kadıköy halkını basın açıklamasına davet etti. Dağıtılan bildirilerde "Can Güvenliği", "Vatan, Cumhuriyet, Emek Mücadelesi" ve "Başkanlığa Karşı Mücadele" vurgusu ön plandaydı.

Vatan, cumhuriyet ve emek mücadelesinin büyük şairi Nâzım Hikmet'i doğumunun 115. yıldönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz.
AKP-MHP yöneticileri emperyalizmin ağır politik, askerî ve ekonomik saldırısına karşı acilen birleşmesi gereken halkımızı başkanlık projesiyle paramparça etmeyi göze aldılar. Nâzım Hikmet, dinci-mezhepçi gericiliğin padişahlık dayatmasına dur diyor. Vatan, cumhuriyet ve emek bayrağını yükselten ulusal demokratik güçlerin sözcüsü olarak halkımıza zaferi müjdeliyor.

Anayasa değişikliği teklifi tek kişi yönetimini dayatıyor. Seçilmiş padişahlığı getiriyor. 

Olmayacak. Türkiye halkı başkanlık projesini kabul etmeyecek. Anayasa değişikliği teklifini geri çevirecek. Çünkü biz işçiyiz, köylüyüz, emekçiyiz, yurttaşız. Biz hep birlikte halkız. Biz cumhuriyetiz. Biz egemeniz. Biz kula kul olmayız. Başımıza padişah istemeyiz. Başkanlığa geçit vermeyiz. Vatanı, cumhuriyeti, emeği savunuruz. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birlikte mücadele ederiz.

İzmir Adliyesine dün (5 Ocak 2017 Perşembe) yapılan kontrgerilla saldırısında Fethi Sekin adlı trafik polisi ile Musa Can adlı adliye emekçisi iki vatandaşımız öldürüldü, 9 vatandaşımız yaralandı.
Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin yeni Sevr dayatması tutmayacak. İşçiler, şehir ve köy emekçileri, bütün ulusal demokratik güçler sabırla halkın en geniş birliğini sağlayacak, terör yuvalarını dağıtacak, komşu halklarla birleşerek emperyalizmin-NATO’nun bütün saldırı ve provokasyonlarını boşa çıkaracak.

2017 yılbaşı İstanbul Ortaköy’de Reina gece kulübüne yapılan kontrgerilla saldırısında 39 kişi öldürüldü, 65 kişi yaralandı. Katliamı IŞİD üstlendi.

Türkiye halkı emperyalizmin ve işbirlikçilerinin katliamlarına, suikastlarına, halk kitlelerini birbirine kırdırma provokasyonlarına pabuç bırakmayacaktır. 2017 Yılbaşı katliamını planlayanlar ve uygulayanlar, tıpkı daha önceki girişimlerinde olduğu gibi, bozguna uğrayacaklardır..

Bugün (25 Aralık Pazar) Toplumcu Kurtuluş Partisi üyeleri Avcılar'da "Emperyalizme geçit yok" diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Açıklama öncesi 1920 TKP üyeleri, Avcılar metrobüs durağı çevresinde, Marmara caddesinde bildiri dağıtımı ve basın açıklamasının duyurusunu yaptı. "Can güvenliği" ve "Vatan Cumhuriyet Emek" vurgusunun olduğu konuşmalarla Avcılar halkını basın açıklamasına davet etti. 

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov bugün (19 Aralık 2016 Pazartesi) suikasta uğradı. Büyükelçiyi öldüren ve üç kişiyi yaralayan suikastçının Mevlüt Mert Altıntaş adlı bir polis olduğu resmen açıklandı.

İşçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, bütün Türkiye halkı emperyalizmin ve uzantılarının kontrgerilla harekâtına karşı ulusal demokratik cephede birleşmeyi mutlaka başaracaktır.

Toplumcu Kurtuluş Partisi üyeleri Beşiktaş'ta basın açıklaması gerçekleştirdi.
Halkımız, “Can güvenliği için mücadeleye”, “Barış içinde eşit ve özgür yaşam için mücadeleye”, “NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın”, “Vatan, Cumhuriyet, Emek için mücadeleye”, “Bağımsız, Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Cumhuriyeti için mücadeleye” şiarlarıyla mücadeleye çağırıldı.

Sayfalar