DİSK, KESK, TTB ve TMMOB bileşenlerinin çağrısı ile 1 Mayıs şehitleri dün (28 Nisan 2019) anıldı. Anmalara siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve destekçi kurumların üyeleri de katıldı.

Emekçilerin, işçi sınıfının uluslararası birlik dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'a birkaç gün kala bir araya gelen komünistler piknik vesilesiyle ülke gündemi hakkında sohbet ettiler, 1 Mayıs'a çağrıyı yükseltiler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimini protesto ediyoruz. Hiçbir gerekçe bu saldırıyı haklı gösteremez.
Bu kritik dönemde başta iktidar olmak üzere bütün politik güçleri sorumluluğa davet ediyoruz. Kamu gücünü elinde bulunduran görevliler, bütün yurttaşların can güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimini tezgâhlayanlar derhâl açığa çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ilk sonuçlarına göre AKP büyük şehirlerde ağır bir yenilgiye uğramış bulunuyor. Merkezî iktidarın ve vurguncu düzenin ekonomik, mali, siyasal ve kültürel işleyişi açısından kritik önem taşıyan yerel iktidar ayağı geniş ölçüde çöktü.
Umuyoruz ki, 31 Mart 2019 seçimlerinin sonucu, Türkiye halkının emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı vatan cumhuriyet emek mücadelesini hızlandıracak ve derinleştirecektir.

ABD 25 Mart 2019’da yaptığı açıklamayla Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni uluslarası hukuku bir kez daha çiğneyerek İsrail toprağı olarak tanıdı.
ABD uluslarası ilişkiler alanında statükoyu değiştirmek üzere hamle yapan revizyonist/saldırgan devlet niteliğini daha da pekiştiriyor.
Saldırgan zorbalar hak ettiklerini bulacaklardır. ABD de, İsrail de sömürgeciliğin bedelini ödeyeceklerdir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oylarımızı Millet Meclisinin yetkilerini kökünden budayan, cumhuriyetin içini boşaltan, Türkiye’yi tek kişinin keyfî yönetimine mahkûm eden başkanlık sisteminin yerel iktidar ayağını zayıflatmak için kullanacağız.

Despotizme oy yok! Haydi vatan cumhuriyet emek için ulusal demokratik mücadeleye!

Belçika, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda komünist partileri 9 Mart'ta ırkçılığa ve faşizme karşı Hollanda Tilburg'da bir araya geldi.

1920 TKP olarak katıldığımız eylemde komünistler "Ne geçmiş tükendi, ne de gelecek" diyerek geçmişi hatırlatıp geleceğe de ışık tuttular.

Türkiye işçi sınıfının partisi, Türkiye'nin en eski ve köklü partisi 1920 TKP, konferans ve kongre sürecini 3 Şubat 2019 tarihinde tamamladı. Partimizin Genel Konferansı/Kongresi, ülke bölge ve dünya tarihinin çok kritik bir dönemecinde toplandı. Türkiye proletaryasının devrim partisi, yeni dönemde enternasyonalizm ile yoğrulan antiemperyalist ve antikapitalist mücadelenin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi. Parti, bütün emekçileri birlik ve mücadele yoluna çağırdı.

TKP'nin katledilen önderleri, 1920 TKP İstanbul İl örgütünün İstanbul'da düzenlediği etkinlikle anıldı.
Onbeşler'i anmak için düzenlenen etkinlik, Beyoğlu'nda bulunan yenisanat'ta "Emperyalizme karşı Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesi" başlığıyla yapıldı.

Venezuela’nın demokratik seçimle işbaşına gelmiş meşru yönetimini yıkmak için kaba bir oyun tezgâhlayan Amerikan emperyalizmini ve suç ortaklarını protesto ediyoruz. Sömürgecilerin hevesi kursağında kalacak, Venezuela halkı kazanacak.

1920 TKP İstanbul İl örgütü, Mustafa Suphi ve 14 yoldaşı, 28-29 Ocak’ta katledilişlerinin 98. yılında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan etkinlikte anıyor.

Anmaya tüm üye ve dostlarımız davetlidir.

1920 TKP Mersin İl Örgütünden yoldaşları ve dostları, Kasım ayında yitirdiğimiz yoldaşlarımız İsmail Bilen, Zeki Baştımar, Mustafa Asım Hayrullahoğlu, Talip Öztürk, Ali İhsan Özgür, Ali Kaplan, Muhsin Gökhan Kaplan'ı yaşamlarından kesitler aktararak andılar.

Sayfalar