Toplumcu Kurtuluş Partisi üyeleri 15 Ocak Pazar günü Kadıköy Kalkedon meydanında bir araya gelerek Kadıköy halkını "Vatan, Cumhuriyet ve Emek" mücadelesine çağırdı.
Açıklama öncesi 1920 TKP üyeleri bildiri dağıttı, Kadıköy halkını basın açıklamasına davet etti. Dağıtılan bildirilerde "Can Güvenliği", "Vatan, Cumhuriyet, Emek Mücadelesi" ve "Başkanlığa Karşı Mücadele" vurgusu ön plandaydı.

Vatan, cumhuriyet ve emek mücadelesinin büyük şairi Nâzım Hikmet'i doğumunun 115. yıldönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz.
AKP-MHP yöneticileri emperyalizmin ağır politik, askerî ve ekonomik saldırısına karşı acilen birleşmesi gereken halkımızı başkanlık projesiyle paramparça etmeyi göze aldılar. Nâzım Hikmet, dinci-mezhepçi gericiliğin padişahlık dayatmasına dur diyor. Vatan, cumhuriyet ve emek bayrağını yükselten ulusal demokratik güçlerin sözcüsü olarak halkımıza zaferi müjdeliyor.

Anayasa değişikliği teklifi tek kişi yönetimini dayatıyor. Seçilmiş padişahlığı getiriyor. 

Olmayacak. Türkiye halkı başkanlık projesini kabul etmeyecek. Anayasa değişikliği teklifini geri çevirecek. Çünkü biz işçiyiz, köylüyüz, emekçiyiz, yurttaşız. Biz hep birlikte halkız. Biz cumhuriyetiz. Biz egemeniz. Biz kula kul olmayız. Başımıza padişah istemeyiz. Başkanlığa geçit vermeyiz. Vatanı, cumhuriyeti, emeği savunuruz. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birlikte mücadele ederiz.

İzmir Adliyesine dün (5 Ocak 2017 Perşembe) yapılan kontrgerilla saldırısında Fethi Sekin adlı trafik polisi ile Musa Can adlı adliye emekçisi iki vatandaşımız öldürüldü, 9 vatandaşımız yaralandı.
Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin yeni Sevr dayatması tutmayacak. İşçiler, şehir ve köy emekçileri, bütün ulusal demokratik güçler sabırla halkın en geniş birliğini sağlayacak, terör yuvalarını dağıtacak, komşu halklarla birleşerek emperyalizmin-NATO’nun bütün saldırı ve provokasyonlarını boşa çıkaracak.

2017 yılbaşı İstanbul Ortaköy’de Reina gece kulübüne yapılan kontrgerilla saldırısında 39 kişi öldürüldü, 65 kişi yaralandı. Katliamı IŞİD üstlendi.

Türkiye halkı emperyalizmin ve işbirlikçilerinin katliamlarına, suikastlarına, halk kitlelerini birbirine kırdırma provokasyonlarına pabuç bırakmayacaktır. 2017 Yılbaşı katliamını planlayanlar ve uygulayanlar, tıpkı daha önceki girişimlerinde olduğu gibi, bozguna uğrayacaklardır..

Bugün (25 Aralık Pazar) Toplumcu Kurtuluş Partisi üyeleri Avcılar'da "Emperyalizme geçit yok" diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Açıklama öncesi 1920 TKP üyeleri, Avcılar metrobüs durağı çevresinde, Marmara caddesinde bildiri dağıtımı ve basın açıklamasının duyurusunu yaptı. "Can güvenliği" ve "Vatan Cumhuriyet Emek" vurgusunun olduğu konuşmalarla Avcılar halkını basın açıklamasına davet etti. 

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov bugün (19 Aralık 2016 Pazartesi) suikasta uğradı. Büyükelçiyi öldüren ve üç kişiyi yaralayan suikastçının Mevlüt Mert Altıntaş adlı bir polis olduğu resmen açıklandı.

İşçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, bütün Türkiye halkı emperyalizmin ve uzantılarının kontrgerilla harekâtına karşı ulusal demokratik cephede birleşmeyi mutlaka başaracaktır.

Toplumcu Kurtuluş Partisi üyeleri Beşiktaş'ta basın açıklaması gerçekleştirdi.
Halkımız, “Can güvenliği için mücadeleye”, “Barış içinde eşit ve özgür yaşam için mücadeleye”, “NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın”, “Vatan, Cumhuriyet, Emek için mücadeleye”, “Bağımsız, Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Cumhuriyeti için mücadeleye” şiarlarıyla mücadeleye çağırıldı.

Suriye ordusu 2011’de başlayan ve şu anda altı yılı doldurmak üzere olan emperyalist istilaya karşı savaşın Halep cephesinde stratejik zafer kazandı.
 
Halep’in kurtuluşu bütün Suriye’nin emperyalist saldırıdan kurtuluşunun müjdecisidir. İşçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, bütün Türkiye halkı Suriye’nin zaferinin Türkiye’nin de zaferi olduğu bilinciyle Halep’in kurtuluşunu selamlıyor.

Emperyalizmin terör çetelerini kullanarak Türkiye halkına yönelttiği silahlı saldırı sürüyor. Bu sabah düzenlenen intihar saldırısında 13 asker öldürüldü, çoğu asker 56 yurttaş yaralandı.

Boşuna! Türkiye halkı, etnik köken, dil ve inanç ayrımı olmadan birliğini koruyacaktır. Emperyalizme ve işbirlikçilerine baş eğmeyecektir. Bağımsız, egemen ve bütün vatan; laik demokratik cumhuriyet; emeğin sömürülmediği toplumcu düzen mücadelesinden vazgeçmeyecektir.

Türkiye halkını sindirmeyi, kitleleri meydan ve sokaklardan uzaklaştırmayı, tüm toplumu esir almayı ve ülkemizi bölüp parçalamayı amaçlayan bu katliamı kınıyoruz. Şehit ailelerinin ve bütün toplumumuzun acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifa diliyoruz.
İşçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, bütün halkımız Amerikancı-NATO’cu saldırılara asla baş eğmeyecektir.
Biz halkız, yenilmeyiz.

Anayasa Mahkemesinin “Türkiye Komünist Partisi 1920” olan adımızı ve “TKP 1920” olan kısa adımızı yasaklaması üzerine olağanüstü kongresini toplayan Partimiz, mücadeleye yeni bir ad ve kısa adla devam etmeyi kararlaştırdı.

Sayfalar